Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktietilbagekøb i Danske Bank

Selskabsmeddelelse nr. 8/2015

Aktietilbagekøb i Danske Bank
Som det fremgår af Danske Banks årsrapport for 2014, har bestyrelsen i Danske Bank A/S besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 5 mia. kr. Programmet svarer ved seneste lukkekurs til 29 mio. aktier og vil blive gennemført i perioden fra 30. marts 2015 til 31. december 2015.

Formålet med tilbagekøbet er at tilpasse aktiekapitalen, så den bedre afspejler bankens kapitalmålsætning.

Banken havde pr. 31. december 2014 en egentlig kernekapitalprocent på 15,1 pct. og en solvensprocent på 19,3 pct. og har siden 2012 opfyldt kapitalmålsætningen om en egentlig kernekapitalprocent på mindst 13 pct. og en solvensprocent på mindst 17 pct.

Aktietilbagekøbet iværksættes inden for den bemyndigelse, som Danske Banks generalforsamling har givet bestyrelsen pr. 18. marts 2015. Det maksimale antal aktier, der kan erhverves under programmet, må dog max. udgøre 10 pct. af den samlede aktiekapital. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2016 foreslå, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Programmet gennemføres i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kaldet ”Safe Harbour-forordningen”. Tilbagekøbet vil ske gennem Danske Bank.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen.

Nærmere retningslinjer
Følgende retningslinjer gælder for aktietilbagekøbet:
  • Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: (i) kursen på den sidste uafhængige handel og (ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen.
  • Det maksimale antal aktier, der kan tilbagekøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående dage på Nasdaq Copenhagen.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil Danske Bank i begyndelsen af hver uge oplyse antallet og værdien af tilbagekøbte aktier i en selvstændig selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Claus Ingar Jensen, telefon 45 12 84 83
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68