Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danica udsteder nyt obligationslån i euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 40/2015

Danica udsteder nyt obligationslån i euro-markedet
I fortsættelse af meddelelse nr. 38 af 14. september 2015 kan det oplyses, at Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab har indgået aftale om at udstede ansvarlig kapital i form af et obligationslån på 500 mio. euro (3,7 mia. kr.), der opfylder kravene til tier 2 kapital under Solvens II-reglerne.

Obligationslånet har en løbetid på 30 år. Kuponrenten gældende indtil 29. september 2025 er fastsat til 4,375 % p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,666 %.

Obligationslånets faste kuponrente vil blive fornyet på rentebetalingsdagen 10 år fra udstedelsestidspunktet. På samme tidspunkt har Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs pari.

Obligationerne optages til notering på Irish Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i den løbende tilpasning af kapitalstrukturen i Danske Bank-koncernen med henblik på at opfylde fremtidige kapitalkrav.

Danske Bank A/S

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68