Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Finanskalender 2016 for Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 28/2015

Annual Report 2015 2. februar 2016
Ordinær generalforsamling 17. marts 2016
Interim report – first quarter 2016 29. april 2016
Interim report – first half 2016 21. juli 2016
Interim report – first nine months 2016 28. oktober 2016

Offentliggørelse af de finansielle resultater forventes at ske kl. 07.30 på de dage, der er angivet.
Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på www.danskebank.com

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2016 skal være bestyrelsesformanden eller bestyrelsessekretariatet i hænde senest tirsdag den 9. februar 2016 kl. 16.00.

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti mandag den 21. marts 2016.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68