Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktietilbagekøb i Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2017

Som det fremgår af Danske Banks årsrapport for 2016, har bestyrelsen i Danske Bank A/S besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 10 mia. kr. dog maksimalt 90 mio. aktier. Programmet vil blive gennemført i perioden fra 3. februar 2017 til senest 2. februar 2018.

Formålet med tilbagekøbet er at tilpasse aktiekapitalen, så den bedre afspejler bankens kapitalmålsætning.

Banken havde pr. 31. december 2016 en egentlig kernekapitalprocent på 16,3 pct. og en solvensprocent på 21,8 pct. og har siden 2012 opfyldt nuværende kapitalmålsætning om en egentlig kernekapitalprocent på 14-15 pct., mens målsætningen om en solvensprocent på omkring 19 pct. har været opfyldt siden 3. kvartal 2015.

Aktietilbagekøbet iværksættes inden for den bemyndigelse, som Danske Bank A/S’ generalforsamling har givet bestyrelsen pr. 17. marts 2016. Det maksimale antal aktier, der kan erhverves under programmet, må dog max. udgøre 10 pct. af den samlede aktiekapital. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2018 foreslå, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, der tilsammen udgør "Safe Harbour-reguleringen". Tilbagekøbet vil ske gennem Danske Bank A/S.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Nærmere retningslinjer
Følgende retningslinjer gælder for aktietilbagekøbet:

  • Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på markedspladsen, hvor købet gennemføres.
  • Det maksimale antal aktier, der kan tilbagekøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående dage på den markedsplads, hvor købet finder sted.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil Danske Bank A/S i begyndelsen af hver uge oplyse transaktionsdata i detaljeret og sammenfattet form i en selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.