Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2017

Selskabsmeddelelse nr. 16/2017

På Danske Banks ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 blev

 • årsrapporten for 2016 og forslag til overskudsdisponering godkendt
 • Ole Andersen, Lars-Erik Brenøe, Urban Bäckström, Jørn P. Jensen, Rolv Erik Ryssdal, Carol Sergeant og Hilde Tonne genvalgt til bestyrelsen, og Martin Tivéus valgt til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til nedsættelse af bankens aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse, jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og 6, godkendt
 • bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt
 • bestyrelseshonorarer for 2017 godkendt
 • aflønningspolitik (Remuneration policy) godkendt. 

Generalforsamlingen forkastede forslag fra en række aktionærer om

 • at banken ikke skal afskaffe indenlandske checks for danske privat og forretningskunder
 • at banken skal offentliggøre kønsopdelte lønstatistikker for bankens ansatte
 • at banken skal sætte et loft over medarbejderaktieoptioner på 50.000 kr., og ingen medarbejdere i ledelsen eller med beslutningskompetence vedrørende salg eller børsnotering må have medarbejderaktieoptioner
 • at banken skal investere 5 % af bankens overskud i grøn teknologi
 • at generalforsamlingen anerkender FN’s klimamål om maksimalt 2 graders global temperaturstigning og pålægger bestyrelsen, subsidiært anbefaler bestyrelsen, inden næste års generalforsamling at gøre rede for, hvordan banken vil leve op til 2 graders målsætningen i sin udlånspolitik og sin kundeportefølje af investeringer samt rådgivning omkring investering.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Urban Bäckström som næstformand. 

Sammensætningen af bestyrelseskomitèerne vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.


Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Nethe Rosa Hjørland
Lars-Johan Sandvik

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.