Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Storaktionærmeddelelse – Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 24/2017

Med henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer oplyses det hermed, at Danske Bank per 27. april 2017, gennem direkte og indirekte besiddelser, råder over 16.247.061 aktier i Danske Bank A/S, svarende til 1,73 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Danske Bank A/S.

Reduktionen i besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til den kapitalnedsættelse ved annullering af 46.885.113 egne aktier, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 23 af 25. april 2017. De nu annullerede aktier er købt under det aktietilbagekøbsprogram, Danske Bank igangsatte den 4. februar 2016 og afsluttede den 1. februar 2017.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.