Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2020

Selskabsmeddelelse nr. 8/2020

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 blev

 • årsrapporten for 2019 og forslag til overskudsdisponering i henhold til den godkendte årsrapport og selskabsmeddelelse af 20. april 2020 godkendt
 • Lars-Erik Brenøe, Karsten Dybvad, Bente Avnung Landsnes, Jan Thorsgaard Nielsen, Christian Sagild, Carol Sergeant og Gerrit Zalm genvalgt, og Martin Blessing og Raija-Leena Hankonen valgt til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
  • forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2025 med indtil 1.720.000.000 kr., jf. vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2, godkendt
  • forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2025 med indtil 860.000.000 kr., jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 6, godkendt
  • forhøjelse og ændring af den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2025 med indtil 1.485.000.000 kr., jf. vedtægternes § 5, stk. 5 og stk. 6, godkendt
  • tilpasning af vedtægternes § 9, stk. 4 til selskabslovens frist for aktionærers fremsættelse af forslag, godkendt
  • optagelse af en bestemmelse i vedtægterne vedrørende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers), godkendt
  • opdatering af referencer til ejerbogsføreren i vedtægterne, godkendt
 • bestyrelsens forslag om forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til indtil den 1. marts 2025 at erhverve egne aktier, godkendt
 • bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer godkendt
 • bestyrelsens forslag til justering af aflønningspolitikken (Remuneration Policy) godkendt
 • bestyrelsens forslag vedrørende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2020 indtil den ordinære generalforsamling i 2021 godkendt
 • bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten godkendt.

Generalforsamlingen forkastede følgende aktionærforslag om

 • henstilling vedrørende bæredygtighed og ansvarlige investeringer
 • ændring af vedtægter i relation til mulighed for fuldt elektroniske generalforsamlinger
 • afvikling af bestyrelsens og direktionens aktieposter i olie-, gas- og kulindustrien
 • ophøre med investeringer i olie, gas og kul
 • investerings- og lånepolitik i overensstemmelse med ”EIB ENERGY LENDING POLICY”
 • mistillid til Karsten Dybvad og Chris Vogelzang i forhold til klimatruslen.
 • søgsmål mod revision
 • søgsmål mod tidligere ledelse
 • forum for aktionærsøgsmål mod revisorer
 • fastsættelse af bidrags- og rentesatser
 • oplysninger vedrørende vurderinger og beregninger
 • ophør af rådgivning til erhvervskunder inden for ejendomslån
 • bekræftelse af modtagelse af henvendelser
 • respondent på henvendelser
 • svarfrist på henvendelser
 • referat af den ordinære generalforsamling
 • brug af forskerskatteordningen
 • reduktion af skattesats under forskerskatteordningen
 • ingen forhøjelse af bestyrelsens aflønning

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Dybvad som formand for bestyrelsen og Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant som næstformænd.

Sammensætningen af bestyrelseskomitèerne vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under ”Vores ledelse”.

Danske Bank
Company Secretariat

Nethe Rosa Hjørland

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.