Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S foretager ændringer i organisationen og direktionen

Selskabsmeddelelse nr. 10/2020

Som næste skridt i den igangværende omstilling ændrer Danske Bank organisationen for at reducere kompleksiteten, øge effektiviteten og blive en endnu mere konkurrencedygtig bank for vores kunder. Fremadrettet vil de kommercielle aktiviteter være organiseret i to forretningsenheder ledet af Glenn Söderholm og Berit Behring.

Som konsekvens heraf forlader Jakob Groot Danske Bank. HR-direktør Karsten Breum bliver en del af direktionen, og der etableres et nyt Group Leadership Team.


Den igangværende omstilling af Danske Bank for at blive en enklere, hurtigere og mere effektiv bank for alle interessenter skrider godt fremad. Som et vigtigt næste skridt i omstillingen forenkler vi organisationen for at reducere kompleksiteten yderligere.

Med virkning pr. 1. januar 2021 vil vores kommercielle aktiviteter blive samlet i to forretningsenheder:

  • Personal & Business Customers, som vil servicere privatkunder samt små og mellemstore virksomheder på tværs af alle markeder. Glenn Söderholm bliver leder af denne forretningsenhed. Glenn har været en del af Danske Bank siden 1998 og har haft en række forskellige stillinger i organisationen. Han har tidligere været leder af Corporates & Institutions (C&I) og er i dag leder af Banking Nordic og midlertidig leder af Banking DK og vil fortsat have ansvaret for begge enheder, indtil den nye organisation træder i kraft.
  • Large Corporate & Wholesale Customers, som vil servicere de største erhvervskunder og institutionelle kunder på tværs af alle markeder. Berit Behring bliver leder af denne forretningsenhed. Berit har været en del af Danske Bank siden 2007, hvor hun har haft lederstillinger i Corporates & Institutions (C&I), været landechef i Danske Bank i Sverige og i dag er leder af Wealth Management. Berit vil have ansvaret for både Wealth Management og C&I, indtil den nye organisation træder i kraft.

CEO Chris Vogelzang udtaler:

“Et centralt element i vores Better Bank-plan er at reducere kompleksiteten og blive en meget mere enkel og hurtig bank til gavn for vores kunder. Vi har allerede gjort konkrete fremskridt på en række områder, herunder forbedringer på compliance-området, initiativer inden for samfundsansvar og ved at introducere nye måder at arbejde på. Dette næste vigtige skridt nedbryder siloer, så vi kan harmonisere vores servicemodel yderligere på tværs af markederne og dermed eksekvere hurtigere, lancere produkter og services hurtigere til vores kunder samt opnå synergier på tværs af vores organisation. Det vil hjælpe os til at blive en endnu mere konkurrencedygtig bank for vores kunder og styrke vores position på markedet.”

Som følge af de organisatoriske ændringer forlader Jakob Groot Danske Bank med virkning fra dags dato.
”Jakob har spillet en vigtig rolle i banken og særligt i C&I. Hans store engagement har været væsentligt for, at vi har en stærk og kundefokuseret C&I-organisation med en førende position på markedet. Jeg har været glad for at arbejde sammen med Jakob og vil gerne takke ham for hans engagement og store bidrag. Jeg ønsker ham al mulig held og lykke,” siger Chris Vogelzang.

Da engagerede medarbejdere, lederskab og kulturelle forandringer er væsentlige for vores omstilling, udnævnes HR-direktør Karsten Breum som medlem af direktionen med virkning fra dags dato.

“Vores medarbejdere er afgørende for, at vi kan lykkes med vores omstilling af banken. Karsten Breum og hans team vil have det store ansvar at sikre, at vi forbliver en spændende og attraktiv arbejdsplads for dygtige og motiverede kollegaer,” siger Chris Vogelzang.

Karsten Breum blev ansat i Danske Bank i februar 2020 og har en lang karriere inden for HR-lederstillinger.

Med henblik på at kunne eksekvere hurtigere og øge vores kommercielle fokus på tværs af organisationen etablerer vi et udvidet lederteam – Group Leadership Team (GLT) – der vil muliggøre hurtigere beslutninger og implementering. GLT vil bestå af direktionen og udvalgte ledende medarbejdere på tværs af Danske Bank, som vi forventer at kunne melde ud i oktober.

Den nye organisation træder i kraft pr. 1 januar 2021. Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur, således at årsrapporten for 2020 viser proforma-tal, mens rapporten for 1. kvartal 2021 afspejler den nye struktur.

Danske Banks direktion
Med virkning fra dags dato består Danske Banks direktion af følgende medlemmer:

Chris Vogelzang, Administrerende direktør

Berit Behring, Chef for Wealth Management og midlertidig Chef for Corporates & Institutions
Carsten Rasch Egeriis, Chief Risk Officer
Frans Woelders, Chief Operating Officer
Glenn Söderholm, Chef for Banking Nordic og midlertidig Chef for Banking DK
Karsten Breum, Chief People Officer
Philippe Vollot, Chief Compliance Officer
Stephan Engels, Chief Financial Officer


Se også vedhæftede CV for Karsten Breum

Et overblik over vores organisation og ledelse er tilgængeligt på vores hjemmeside danskebank.com.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.