Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne for 2021. Forventer nu et resultat på mere end 12 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 7/2021

Forventningerne til 2021 opjusteres til et resultat efter skat på mere end 12 mia. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af vores årsregnskab for 2020 den 4. februar i år meddelte vi, at vi forventede et resultat på 9-11 mia. kr. for 2021.

"Vi opjusterer vores forventninger til resultatet efter skat for helåret baseret på lavere nedskrivninger på udlån end forventet – som følge af et hurtigere end forventet makroøkonomisk opsving – samt højere kundeaktivitet. Desuden forventer vi en indtægt ved salget af forretningsaktiviteterne i Luxembourg, hvilket dog vil modsvares af en række hensættelser til ekstraordinære forhold vedrørende skat i andet halvår. Vi har fortsat tiltro til, at vores underliggende omkostningsudvikling vil fortsætte i den rigtige retning, og vi forventer fortsat, at der vil ske en yderligere forbedring af forretningsforholdene senere på året,” siger administrerende direktør Carsten Egeriis.

For 2. kvartal 2021 vil resultatet efter skat udgøre ca. 2,8 mia. kr. Indtægter i alt vil udgøre ca. 10,5 mia. kr., og omkostninger ca. 6,5 mia. kr., inklusive hensættelsen på 350 mio. kr. til den svenske momssag som følge af en afgørelse fra EU-Domstolen. Nedskrivningerne for andet kvartal 2021 vil udgøre omkring 0,2 mia. kr.

Vi forventer nu, at de samlede indtægter i 2021 vil være højere, understøttet af indtægten ved salget af forretningsaktiviteterne i Luxembourg og højere kundeaktivitet.

Engangsindtægten forbundet med salget af forretningsaktiviteterne i Luxembourg på ca. 250 mio. kr., samt den efterfølgende indregning i de finansielle resultater, forventes i 2. halvår 2021, med forbehold for godkendelse af relevante myndigheder. Engangsindtægten ved fusionen af MobilePay med andre udbydere af mobile betalingsløsninger er ikke medtaget i de ændrede forventninger.

Som følge af løbende omkostningsstyring forventes de underliggende driftsomkostninger at være lavere end 24,5 mia. kr. De samlede omkostninger forventes ikke at overstige 25 mia. kr., hvilket indeholder engangsforhold vedrørende skat i 2. halvår på ca. 0,2 mia. kr. Derudover forventer vi højere hensættelser til PAL-skat i Danica, som indregnes i resultat af forsikringsaktiviteter.

Nedskrivningerne forventes nu at udgøre maksimalt 1,5 mia. kr., primært som følge af lavere modeldrevne nedskrivninger, der skyldes et bedre makroøkonomisk opsving end forventet, og en generelt forbedret kreditkvalitet.

De endelige tal vil fremgå af Danske Banks delårsrapport for første halvår af 2021, der offentliggøres fredag den 23. juli 2021, hvor vi kan give mere detaljerede kommentarer.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.