Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2021

Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 blev

 • årsrapporten for 2020 og forslag til overskudsdisponering i henhold til den godkendte årsrapport godkendt
 • Martin Blessing, Lars-Erik Brenøe, Karsten Dybvad, Raija-Leena Hankonen, Bente Avnung Landsnes, Jan Thorsgaard Nielsen, Carol Sergeant og Gerrit Zalm genvalgt til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:

  • forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2026, jf. vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2, godkendt
  • forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2026, jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 6, godkendt
 • bestyrelsens forslag om forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til indtil den 1. marts 2026 at erhverve egne aktier, godkendt
 • bestyrelsens forslag til aflønningsrapport (Remuneration Report 2020) godkendt
 • bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2021 godkendt
 • bestyrelsens forslag til justering af aflønningspolitikken (Remuneration Policy) godkendt
 • bestyrelsens forslag vedrørende fornyelse af den eksisterende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020 med virkning indtil den ordinære generalforsamling i 2022 godkendt
 • bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten godkendt.

Generalforsamlingen forkastede følgende aktionærforslag om

 • politianmeldelse og søgsmål mod Danske Banks bestyrelse, direktion, andre tidligere og nuværende ledelsesmedlemmer samt ekstern revision og underskrivende revisorer.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Dybvad som formand for bestyrelsen og Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant som næstformænd.

Sammensætningen af bestyrelsesudvalgene vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under ”Vores ledelse”.

Danske Bank
Company Secretariat

Nethe Rosa Hjørland

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.