Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ændringer til organisationen og direktionen i Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 1/2022

Danske Bank tager næste skridt i den igangværende omstilling af banken og vil ændre organisationen med henblik på at blive endnu mere kundefokuseret, øge det kommercielle fokus samt accelerere eksekveringen af bankens 2023-plan. Fremover vil de forretningsmæssige aktiviteter være organiseret i tre forretningsenheder under ledelse af Berit Behring, Christian Bornfeld og Johanna Norberg.

De nye chefer for henholdsvis Personal Customers, Christian Bornfeld, og Business Customers, Johanna Norberg, indtræder i koncerndirektionen senest den 1. maj 2022 og efterfølger Glenn Söderholm. Glenn Söderholm udtræder af direktionen, når ændringerne træder i kraft, hvorefter han vil fortsætte i en rolle som rådgiver for direktionen. Berit Behring fortsætter som chef for Large Corporates & Institutions.

Danske Bank gør solide fremskridt med at indfri vores 2023-ambitioner og med vores omstilling hen imod at blive en bedre bank til gavn for alle vores interessenter. Som et vigtigt næste skridt justerer vi nu den måde, vores forretningsenheder er organiseret på for gennem hele organisationen at øge vores kundefokus omkring vores tre kundesegmenter og yderligere styrke vores kommercielle momentum.

Senest den 1. maj 2022 opdeles den nuværende forretningsenhed Personal & Business Customers i to forretningsenheder. Fremadrettet vil vores forretningsaktiviteter således være organiseret i tre enheder, der fokuserer på hvert sit kundesegment: Personal Customers, Business Customers og Large Corporates & Institutions:
  • Forretningsenheden Personal Customers vil servicere vores privatkunder på tværs af alle markeder. Datterselskaberne Danica Pension og Realkredit Danmark vil ligeledes være placeret i denne enhed. Christian Bornfeld bliver chef for enheden og kommer til Danske Bank fra en stilling som ’Chief Innovation and Technology Officer’ hos ABN AMRO. Christian Bornfeld har bred erfaring med ledelse samt privatkundeområdet og digital transformation i banksektoren.
  • Forretningsenheden Business Customers vil servicere vores små og mellemstore virksomhedskunder på tværs af alle markeder. Vores Asset Finance-aktiviteter vil ligeledes være placeret her. Johanna Norberg bliver chef for denne forretningsenhed. Johanna Norberg har været ansat i Danske Bank siden 2010 og er aktuelt chef for erhvervskunderne i den nuværende forretningsenhed Personal & Business Customers samt landechef for Danske Bank i Sverige. Johanna vil også fortsætte i rollen som landechef.
  • Large Corporates & Institutions forbliver uændret og Berit Behring fortsætter som chef.
Christian Bornfeld og Johanna Norberg indtræder i koncerndirektionen senest den 1. maj 2022 og efterfølger Glenn Söderholm.

”Vores omstilling skrider støt fremad, og vi bliver løbende endnu bedre til at udnytte vores muligheder og håndtere vores udfordringer. Ved at have tre forretningsenheder, som fokuserer på hvert sit kundesegment og er forankrede i direktionen, øger vi vores kommercielle fokus i direktionen yderligere, ligesom vi øger det fulde kundeejerskab gennem hele organisationen. Dette betyder, at vi kan accelerere eksekveringen af vores 2023-plan og yderligere styrke vores position på markedet,” siger administrerende direktør Carsten Egeriis og fortsætter:

”Jeg er samtidig meget glad for, at Christian og Johanna bliver en del af bankens direktion. De har begge stor erfaring med ledelse og banksektoren, og jeg er sikker på, at de vil bidrage væsentligt til at sikre endnu bedre kundeoplevelser og øge vores forretningsmæssige momentum. Johanna har allerede vist, at hun har et stærkt kundefokus og har leveret betydelige resultater. Hun vil være afgørende for, at vi kan fortsætte med at udbygge vores stærke position på erhvervsmarkedet. Christian vil bibringe omfattende erfaring med transformation og digitalisering inden for privatkundeområdet og vil spille en central rolle i videreudviklingen af vores løsninger og services til privatkunder med fokus på brugervenlige digitale løsninger og kompetent rådgivning.”

Glenn Söderholm vil fortsætte i sin nuværende rolle og som medlem af direktionen, indtil ændringerne træder i kraft senest den 1. maj 2022, hvorefter han vil indtage en rolle som rådgiver for direktionen.

”Glenn har været i banken siden 1998 og har været medlem af bankens direktion i mere end otte år, og han har spillet en afgørende rolle i banken på tværs af alle forretningsområder. Glenn har været central i udviklingen af vores planer for organisationsændringen, og jeg er meget glad for, at vi sammen har kunnet planlægge dette næste skridt og overdragelsen til Christian og Johanna. Glenn vil fortsætte med at være en stærk støtte og stor kapacitet i overgangen, da han vil fortsætte i banken og fungere som erfaren og uvurderlig rådgiver for mig og hele ledelsesteamet,” siger Carsten Egeriis.

Den nye organisation træder i kraft senest den 1. maj 2022. Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur. Delårsrapporten for 1. halvår 2022 vil vise proforma-tal, mens den nye struktur senest vil være afspejlet i delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2022.

CV for Christian Bornfeld og Johanna Norberg er vedlagt.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.