Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Som følge af udfordrende forhold på de finansielle markeder nedjusterer Danske Bank A/S forventningerne til årets resultat for 2022 på trods af en positiv udvikling i kerneaktiviteterne. Årets resultat forventes nu at være på 10-12 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 10/2022

Forventningerne til årets resultat for 2022 nedjusteres til 10-12 mia. kr. Ved offentliggørelsen af årets resultat for 2021 den 3. februar i år var det forventningen, at årets resultat for 2022 ville være 13-15 mia. kr. under forudsætning af, at forholdene på de finansielle markeder var på et normaliseret niveau.

Der har været gode forretningsmæssige fremskridt i vores kerneforretning i 1. halvår, primært som følge af en øget volumen, god kundeaktivitet og fortsat stærk kreditkvalitet. Vores hovedindtægtsposter var positivt påvirkede af denne udvikling, samtidig med at der fortsat er en god underliggende udvikling i vores omkostninger. På grund af ugunstige forhold på de finansielle markeder, og især den negative effekt af de hurtige rentestigninger, nedjusterer vi dog forventningen til årets resultat, idet vi forventer væsentligt lavere handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteterne. De nordiske obligationsmarkeder har været præget af ekstraordinær høj volatilitet og lavere likviditet, hvilket har skabt vanskelige forhold inden for market making. På trods af nedjusteringen er jeg overbevist om, at vi med udgangspunkt i vores gode produkter og services og diversificerede forretningsmodel fortsat vil betjene vores kunder effektivt samtidig med at vi fortsat eksekverer vores plan om at blive en bedre bank,” siger administrerende direktør Carsten Egeriis.

Resultatet for 2. kvartal 2022 vil være på ca. 1,7 mia. kr. Indtægterne fra kerneaktiviteterne vil være på ca. 9 mia. kr., mens de samlede indtægter vil være på ca. 8,7 mia. kr. Handelsindtægterne og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter vil samlet udgøre et tab på 0,5 mia. kr., hvilket inkluderer indtægterne fra salget af Danicas pensionsaktiviteter i Norge. Omkostningerne vil være på ca. 6,4 mia., hvilket afspejler fortsat forhøjede omkostninger til arbejdet med at rette op på fejl i historiske sager og omkostninger forbundet med Estlandsagen. Kreditkvaliteten er fortsat god, og nedskrivningerne i 2. kvartal 2022 vil være på ca. 0,2 mia. kr.

Vi forventer, at indtægterne fra kerneaktiviteterne vil ligge over niveauet i 2021, idet højere nettorenteindtægter, der hovedsagelig vil blive skabt på baggrund af god økonomisk aktivitet, vil mere end opveje effekten af lavere gebyrindtægter fra vores kapitalmarkedsaktiviteter og på investeringsområdet. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne og handelsindtægterne vil i 2. halvår 2022 ligge under et normaliseret niveau og vil fortsat afhænge af forholdene på de finansielle markeder.

Som følge af de fortsat høje omkostninger til arbejdet med at rette op på fejl i historiske sager justerer vi forventningen til de samlede omkostninger for 2022 en anelse til ca. 25,5 mia. kr., mens nedskrivningerne stadig forventes at ligge under et normaliseret niveau.

De endelige tal vil være tilgængelige i Danske Banks delårsrapport for 1. halvår 2022, der offentliggøres fredag den 22. juli 2022, og hvor vi vil kunne kommentere nærmere på tallene.

Danske Bank

Kontaktpersoner:
Stefan Singh Kailay, pressechef, tlf. 25 45 60 44
Claus Ingar Jensen, chef for Investor Relations, tlf. 25 42 43 70