Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2022

Selskabsmeddelelse nr. 6/2022

På Danske Banks ordinære generalforsamling torsdag den 17. marts 2022 blev

 • årsrapporten for 2021 og forslag til overskudsdisponering i henhold til den godkendte årsrapport for 2021 godkendt
 • Martin Blessing, Lars-Erik Brenøe, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Bente Avnung Landsnes, Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant genvalgt til bestyrelsen. Jacob Dahl, Allan Polack, og Helle Valentin blev valgt som nye medlemmer til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
  • forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne med indtil nominelt 1.720.000.000 kr. indtil den 1. marts 2027, jf. vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2, godkendt
  • ændring og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne med nominelt 860.000.000 kr. mod kontant betaling eller som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed indtil den 1. marts 2027, jf. vedtægternes § 6, stk. 5.a, samt bemyndigelse til bestyrelsen til indtil den 1. marts 2027 at forhøje bankens aktiekapital uden fortegningsret for aktionærerne med indtil nominelt 1.485.000.000 kr. ved konvertering af konvertible obligationer eller andre gældsbreve i overensstemmelse med vedtægternes § 6, stk. 5.b og stk. 6 godkendt
  • sletning af et binavn fra vedtægterne godkendt
 • bestyrelsens forslag om forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til indtil den 1. marts 2027 at erhverve egne aktier, godkendt
 • bestyrelsens forslag til aflønningsrapport (Remuneration Report 2021) godkendt ved vejledende afstemning
 • bestyrelsens forslag til uændrede bestyrelseshonorarer for 2022 godkendt
 • bestyrelsens forslag til justering af aflønningspolitikken for 2022 (Remuneration Policy) godkendt
 • bestyrelsens forslag vedrørende fornyelse af den eksisterende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) med virkning indtil den ordinære generalforsamling i 2023 godkendt
 • bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten godkendt

Generalforsamlingen forkastede følgende aktionærforslag om

 • at Danske Bank inden udgangen af 2022 udarbejder en samlet forretningsstrategi i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om maksimalt 1,5 graders global opvarmning
 • at Danske Bank anvender overskuddet til tilbagekøb af egne aktier
 • frist for aktionærforslag
 • introduktion af suppleanter og begrænsning af antallet af bestyrelseskandidater
 • forpligtelse til at overholde gældende lovgivning
 • bekræftelse af modtagelse af henvendelser fra aktionærer
 • svar på henvendelser fra aktionærer
 • ·vedtægternes ufravigelighed
 • dirigentens tilladelse til at fremsætte forslag på generalforsamlingen i 2021
 • dirigentens tilsidesættelse af vedtægterne
 • redegørelse vedr. dirigentens tilsidesættelse af vedtægterne
 • betaling af erstatning til Lars Wismann
 • ·offentliggørelse af information om bestyrelsesmedlemmernes gennemførelse af lovpligtig bestyrelsesuddannelse
 • udtræden af bestyrelsen på grund af manglende uddannelse
 • krav til den administrerende direktørs danskkundskaber
 • krav til beståelse af indfødsretsprøve
 • bidrags- og rentesatser
 • information vedrørende vurderinger
 • information vedrørende værdiansættelsesgrundlag
 • referat af den ordinære generalforsamling
 • Danske Banks ansattes anvendelse af forskerordningen
 • Danske Banks øverste direktørs anvendelse af forskerordningen

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Martin Blessing som formand for bestyrelsen og Jan Thorsgaard Nielsen som næstformand.

Sammensætningen af bestyrelsesudvalgene vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under ”Vores ledelse”.

Danske Bank

Company Secretariat

Nethe Rosa Hjørland

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00. 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu