Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbetaler ikke udbytte i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2022

Selskabsmeddelelse nr. 7/2022

For at sikre en forsvarlig kapitalstyring med en høj grad af fleksibilitet set i lyset af Estlandsagen har banken meddelt, at den har til hensigt at udbetale udbytte for 2021 på grundlag af den sædvanlige vurdering af bankens kapitalforhold ved udgangen af hver kvartalsperiode. Danske Bank er nu i indledningsvise drøftelser med amerikanske og danske myndigheder om en afgørelse i Estlandsagen.

Danske Bank er endnu ikke i stand til med pålidelighed at kunne vurdere timing, forudsætningerne for en eventuel løsning eller størrelsen af et eventuelt forlig eller bøder, som formentlig er af væsentlig karakter, og vil ikke kommentere drøftelser med myndighederne.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at Danske Bank ikke udbetaler udbytte i forbindelse med offentliggøren af delårsrapporten for 1. kvartal 2022.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.