Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank offentliggør sin nye Forward ’28 strategi og finansielle målsætninger for 2026

Selskabsmeddelelse nr. 4/2023

Danske Bank har i de senere år foretaget gennemgribende ændringer af banken, hvilket har resulteret i en mere fokuseret forretning med lavere risici og en styrket organisation. Vi har sideløbende fokuseret på at øge vores forretningsmæssige momentum, og Danske Bank er godt på vej til at overgå de oprindelige finansielle målsætninger, vi satte for 2023.

Danske Bank er i dag en fokuseret nordisk bank med en stærk markedsposition i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Med vores nye strategi sætter vi en klar ambition om at fortsætte vores bestræbelser på at styrke vores position som en førende bank i Norden og om at foretage væsentlige investeringer i vores kundetilbud. For erhvervskunder og institutionelle kunder ønsker vi at være en førende bank i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Hvad angår privatkunder og private banking-kunder vil vi med et skærpet fokus i det enkelte marked fortsætte vores strategiske udvikling for at styrke vores relationer med eksisterende kunder og tiltrække nye:
  • Danmark: Vi ønsker at udbygge vores position som markedsleder i Danmark på tværs af kundesegmenter.
  • Finland: Vi vil fastholde vores position og fokusere på kunder med komplekse behov primært i byområder.
  • Sverige: Vi vil være en førende private banking-bank for virksomhedsejere og privatkunder med komplekse behov i Sverige.
  • Norge: Vi har besluttet at forlade det norske privatkundemarked for at fokusere vores aktiviteter, investeringer og kapital på andre dele af porteføljen (se selskabsmeddelelse nr. 5 2023).

Finansielle målsætninger for 2026 og udlodning af kapital
Vi sætter nye finansielle målsætninger for 2026, som afspejler vores ambition om at opnå en solid egenkapitalforrentning, fortsætte med at blive en mere enkel og effektiv bank, reducere omkostningerne samt konsekvent at generere og udlodde kapital til vores aktionærer på baggrund af aktiviteter med lav risikotagning:
  • Egenkapitalforrentning: 13 pct. baseret på en egentlig kernekapitalprocent på over 16 pct.
  • Omkostninger i procent af indtægter: Omkring 45 pct.

Vi fastholder vores ambition om at udbetale 40-60 pct. af årets resultat. I perioden 2023-2026 forventer vi et samlet udbyttepotentiale på mindst 50 mia. kr. baseret på den øvre del af spændet i vores udbyttepolitik.

For perioden 2023-2026 har vi ambitioner om yderligere kapitaludlodning, alt afhængig af vores kapitalgrundlag og markedsforholdene.

Som følge heraf er det bankens hensigt at genoptage udbetalingen af udbytte i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2023. Den påtænkte udbyttebetaling vil blive baseret på resultatet for 1. halvår 2023, og vi vil sigte efter den øvre del af spændet på 40-60 pct. af resultatet. Udbetalingen af udbytte er med forbehold for bestyrelsens beslutning i henhold til den bemyndigelse, der er givet til bestyrelsen, og på grundlag af en forsigtig vurdering af bankens kapitalforhold ved slutningen af 1. halvår 2023.

Vores finansielle målsætninger er baseret på en række forsigtige prognoser for den makroøkonomiske udvikling og en forventet vækst i udlånet på ca. 3 pct. og i indlånet på mindre end 1 pct.

For at understøtte eksekveringen af strategien øger vi markant de årlige investeringer i vores kernekompetencer inden for digitale platforme, rådgivning og bæredygtighed fra 3 mia. kr. til 4 mia. kr. Kombineret med omprioritering af andre investeringer betyder det, at vi mere end fordobler vores investeringer i bankens strategiske udvikling.

Carsten Egeriis CEO, Danske Bank:
”Vi har i de senere år gennemført gennemgribende forandringer i Danske Bank for at fokusere banken, reducere vores risikoeksponering, udvikle vores organisation og accelerere vores forretningsmæssige momentum. Vi kan se, at forandringerne virker, og vi er godt på vej til at overgå de oprindelige finansielle målsætninger, vi satte for 2023.”

”Vi skifter gear og øger vores strategiske og finansielle ambitioner markant. Vi fortsætter med at accelerere vores forretningsmæssige momentum i alle dele af forretningen, understøttet af klare mål for vækst og lønsomhed. Vi vil samtidig øge vores investeringer i digitale platforme, ekspertrådgivning og bæredygtighed markant og fokusere på de områder, hvor vi ser de bedste muligheder for lønsom vækst.”

”Med vores nye strategi sætter vi klare ambitioner for Danske Bank om at blive en førende bank i en digital tidsalder. Vi servicerer en fjerdedel af privatkunderne på vores hjemmemarked, og vi vil arbejde hårdt på fortsat at gøre os fortjent til deres tillid og styrke vores position som den største bank i Danmark.”

Stephan Engels, CFO, Danske Bank:
“Danske Bank er fast besluttet på at levere værdi for aktionærerne, og vi forventer på baggrund af det gode forretningsmæssige momentum vi ser at have et væsentligt udbyttepotentiale. Vi har til hensigt at genoptage udbetalingen af udbytte i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2023, og i perioden 2023-2026 ser vi potentiale for udbetaling af udbytte svarende til den øvre del af spændet i vores udbyttepolitik, som fortsat er på 40-60 pct. af resultatet.”

Investor update
Danske Banks direktion præsenterer i dag den 7. juni 2023 kl. 8.00-12.00 den nye strategi og de finansielle målsætninger for 2026 og vil være tilgængelige for spørgsmål.

Vores Investor update kan ses online, og alle præsentationer optages og vil være tilgængelige efterfølgende.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.