Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank offentliggør ny, fokuseret strategi for Norge

Selskabsmeddelelse nr. 5/2023

Fremadrettet vil Danske Bank fokusere på erhvervskunder og institutionelle kunder i Norge og offentliggør plan for at forlade det norske privatkundemarked

Som en del af Danske Banks nye strategi Forward ’28 er det besluttet, at vi i Norge vil fokusere vores aktiviteter på erhvervs- og institutionelle kunder. Det er kundesegmenter, hvor Danske Bank har en stærk position, har skabt gode resultater og lønsomhed i de senere år og fortsat ser et stort potentiale, som det også er tilfældet på de andre nordiske markeder.

Danske Bank offentliggør plan for at forlade det norske privatkundemarked
Vi har i de senere år gjort fremskridt i den norske privatkundeforretning, og vi driver i dag en god forretning med en attraktiv kundegruppe og meget kompetente medarbejdere. Dog vil det kræve betydelige investeringer at styrke bankens markedsposition og øge lønsomheden i privatkundeforretningen i Norge. På baggrund af en grundig strategisk gennemgang har vi derfor igangsat en proces, der vil resultere i at vi forlader det norske privatkundemarked, og vi vil dermed fokusere vores investeringer på andre dele af vores portefølje.

Processen har til formål at finde en ny ejer til vores norske privatkundeforretning og er godt i gang. Vi vil give en opdatering på processen i forbindelse med offentliggørelsen af koncernens regnskab for 1. halvår 2023 den 21. juli. Indtil processen er afsluttet, vil vi have fuldt fokus på at drive forretningen videre og servicere vores norske privatkunder.

Fremover vil vi fokusere vores privatkundeforretning på Danmark, Finland og Sverige, hvor der er gode muligheder for fortsat vækst og værdiskabelse.

"Danske Bank er en førende bank i Norden på erhvervskundeområdet, og vi har besluttet, at vi i Norge vil fokusere på at servicere erhvervskundesegmenterne, hvor vi har en stærk position i dag og fortsat ser store muligheder for vækst. Som vi beskriver i vores nye strategi, vil beslutningen om ikke længere at drive en privatkundeforretning i Norge give os mulighed for at styrke vores indsats i andre kundesegmenter og på andre markeder. Det omfatter investering i og udvikling af vores værditilbud til vores erhvervskunder og institutionelle kunder på alle vores nordiske markeder, herunder de norske, samt vores privatkunde-forretning i Danmark, Finland og Sverige," siger administrerende direktør Carsten Egeriis.

Fremover vil vores privatkundeforretning i Norge regnskabsmæssigt behandles i henhold til gældende regnskabsregler, IFRS 5, med effekt fra offentliggørelsen af koncernens delårsrapport for 1. halvår 2023.

Selskabsmeddelelse nr. 4 2023 indeholder yderligere oplysninger om Danske Banks nye strategi, herunder om vores ambitioner for privatkundeområdet på tværs af bankens markeder.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.