Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook - Januar 2019

Vores analytikere tager pulsen på den økonomiske udvikling i et nordisk perspektiv.

Kort fortalt – globale risici og lokale styrker
Den globale økonomi er fortsat stærk i den forstand, at den vokser hurtigere end sit langsigtede potentiale. Men det tyder på, at vi står foran en periode med faldende vækst, nu hvor tiden præget af økonomisk genrejsning, lav inflation og ditto renter lakker mod enden. Samtidig lurer risikoen for, at den globale økonomis vækst bremser hårdt op. Det afspejler sig i vores udsigter for de nordiske økonomier, som alle er afhængige af ydre faktorer, men alligevel står i hver deres meget forskellige position.

Danmark er i god gænge
Hvis vi skærer igennem den støj, som skiftende BNP-tal har skabt, så ser dansk økonomi ud til at sagtne farten i takt med det øvrige Europa. Hvis det globale økonomis opbremsning får den hårde opbremsning, som der er risiko for, vil det smitte af på Danmark, men vi ser ingen tegn på, at det kan føre til en dyb krise, i hvert fald ikke for økonomien som helhed. Finlands bemærkelsesværdige økonomiske optur er allerede i gang med at klinge lidt af, men dog ikke mere, end at vækstraterne stadig er rigtigt høje. Så også dér er bekymringerne for den hjemlige situation beherskede, selv hvis en global økonomisk krise skulle blive virkelighed.

Sveriges boligoptur er ovre…
Omvendt er Sverige ramt af en mere entydig afmatning i den hjemlige økonomi, særligt med udgangspunkt i et boligmarked der mærker tømmermændene efter flere år med ekstremt store stigninger forårsaget af heftige investeringer. Den svenske fremstillingsindustri er fortsat præget af optimisme, men en global nedtur økonomisk set vil også gøre sit til at bremse den svenske vækst yderligere. I Norge er investeringerne på boligmarkedet også aftagende, ligesom andre økonomiske indikatorer signalerer økonomisk opbremsning. Til gengæld er investeringsudsigterne for olie blevet styrket, og set i det lys kræver det virkelig mange problemer på den globale scene, hvis vi skal blive pessimister på norsk økonomis vegne i de kommende år.

Politisk risiko på agendaen
Politiske begivenheder såsom Brexit, handelskrisen og den italienske budgetkrise tiltrækker sig megen opmærksomhed og har potentiale til for alvor at ødelægge økonomien både globalt set og for Europas isoleret set. I de nordiske lande er 2019 et valgår i Danmark, Finland og muligvis Sverige, hvor det har vist sig at være meget vanskeligt at danne en regering efter sidste års valg. Det illustrerer, hvordan det også i Norden er svært at skræve over politiske uenigheder i disse år, men indtil videre tyder ikke meget på, at fundamentale ændringer i det økonomiske set up kommer på den politiske agenda.

 

Læs rapporten (på engelsk)