Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Op mod 100.000 seniorer drømmer om at bo i bofællesskab

Det traditionelle kollektiv er ikke så populært, viser rapporten Danskernes Økonomiske Tryghed, som Danske Bank har udgivet. Til gengæld søger vi moderne bofællesskaber, hvor det sociale fællesskab venter lige uden for døren. Men vi vil kunne vælge til og fra.

Efterspørgslen efter alternative boformer i form af boligfællesskaber vil stige markant i de kommende år, lyder vurderingen fra Danske Bank.


Mød Palle


e70a27c9-00090258-3385dd82


"Mange ønsker en anden ramme om deres liv, hvor der er fokus på tryghed og fællesskab med naboerne. Det er en interessant udvikling. Særligt blandt seniorer oplever vi en stor interesse for seniorboligfællesskaber", siger Bjarne Jørgensen chef for Storkunder Ejendomme i Danske Bank og Realkredit Danmark.

Han forventer, at kombinationen af, at vi bliver flere ældre, og at mange seniorer har et ønske om alternative boligformer, vil øge efterspørgslen efter nye former for boligbyggeri for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

 

Vi oplever interessen både hos ejendomsudviklere, men i høj grad også fra de privatkunder, der ønsker realkreditfinansiering, når de flytter i bofællesskab. Større fællesskab, mere tryghed og byggerier, hvor de klimavenlige løsninger generelt er højsædet, er populære.

Bjarne Jørgensen

Chef for Storkunder Ejendomme, Danske Bank og Realkredit DanmarkTendens underbygget af rapport 
Interessen for bofællesskaber underbygges af Danske Banks rapport Danskernes Økonomiske Tryghed 2019, der viser, at op mod 100.000 ældre drømmer om at bo i bofællesskab.

"Det er særligt seniorer, der kunne tænke sig at bo i et bofællesskab. Det drejer sig om hver tiende over 65 år. Det lyder måske ikke af så meget. Men når man tænker på, at der er op mod 1.000.000 danskere over 65 år, så er det altså rigtig mange mennesker, der drømmer om at skifte parcelhuset ud med en alternativ boform", siger Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm.


Kollektivet i moderne version
Louise Aggerstrøm understreger, at det bestemt ikke kun er seniorer, der har en drøm om at bo alternativt.

"Drømmen om boligfællesskaber er klart mest udbredt blandt seniorer. Hvis man ser danskerne generelt, så er det hver tyvende, der gerne vil bo alternativt. Men det bliver altså samlet set stadig virkelig mange, der har en drøm om at gøre op med den traditionelle måde at bo og leve på", siger Louise Aggerstrøm.

Traditionelt kollektiv appellerer til meget få 
Det er dog ikke 70’erne kollektivtanke, der er på vej tilbage, vurderer hun.


Vores undersøgelse viser, at det traditionelle kollektiv appellerer til meget få. Vi vil gerne have vores helt egen bolig med køkken, hvor vi kan invitere vores egne gæster. Men når vi åbner døren, så skal der samtidig være nogle rammer, der sikrer et socialt fællesskab, som man kan vælge til og fra. Der kan være et fælleshus, hvor man kan vælge at spise sammen osv. Det er måske kollektivet i en moderne og mindre forpligtende form, som vi kan se appellerer til rigtig mange seniorer men mange også børnefamilier.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske Bank
Louise Aggerstrøm pointerer, at selvom mange af os drømmer om alternative boformer, så er det naturligvis ikke det samme, som vi kommer til at gøre det.

En stærk tendens - også fremadrettet
Det er Bjarne Jørgensen fra Realkredit Danmark enig i. Men han mener ikke desto mindre, at der er tale om en meget stærk tendens, og han er derfor overbevist om, at vi vil se mange flere boligfællesskaber i de kommende år.

"Vi har jo set eksempler på, at folk ligger i kø, når der sælges boliger i nye boligfællesskaber. Det vidner om den interesse vi oplever", siger han.

Han pointerer dog, at man naturligvis skal se sig godt for og sætte sig godt ind i økonomien og vilkårene ved at bo i et bofællesskab.