Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook - Marts 2019

I Nordic Outlook tager vores analytikere pulsen på den økonomiske udvikling i et nordisk perspektiv.

HighlightsBaggrund


Den globale økonomi viser tegn på yderligere svækkelse. Der er fortsat bekymring for væksten i Kina, og tallene for fremstillingssektoren er langt fra opmuntrende, især i eurolandene. Der er i vid udstrækning formentlig tale om midlertidige svaghedstegn.

En af årsagerne er usikkerheden om omfanget af handelskrigen mellem USA og Kina samt Brexit – og her håber vi på en afklaring. En anden årsag er det bratte fald i Kina, men her ser udviklingen dog ud til at vende som følge af de kinesiske myndigheders tiltag for at stimulere væksten. Vores hovedscenarie er, at den globale vækst genvinder sit momentum og igen vil understøtte væksten i de nordiske lande. Dog er der risiko for, at vi kommer til at opleve en svag global økonomi et stykke tid endnu.

Indtil videre har de nordiske økonomier dog i store træk ikke ladet sig påvirke af opbremsningen i den globale produktion. De danske tal for eksport og industriproduktionen er faktisk steget, og i Sverige ser fremstillingsvirksomhederne forsat overraskende lyst på fremtiden. Den finske eksport understøttes for tiden er skibsbyggeriet. Den norske økonomi er mere afhængig af de globale investeringer i oliesektoren end af den globale produktion – og investeringerne i olieproduktionen er på et højt niveau. 

Man skal dog være opmærksom på, at hvis opbremsningen i den globale økonomi varer ved, vil det ikke påvirke de nordiske lande ens, da de har forskelligt udgangspunkt og forskellige niveauer af risici. Selv i vores basisscenarie forventer vi et kraftigt fald i væksten i Sverige som følge af specifikke svenske forhold, og svage eksporttal vil tydeligvis påvirke økonomien. I Finland er væksten allerede på vej ned, men der er ikke risiko for, at huspriserne vil falde så brat som i Sverige. I Danmark vil økonomien blive svækket, hvis økonomien i Europa svækkes, men den danske økonomi er usædvanligt modstandsdygtig sammenlignet med tidligere kriser. Det er vanskeligt at forestille sig et scenarie, hvor økonomien i Norge svækkes – i hvert fald på kort sigt. Desuden har man med - måske med undtagelse af Finland - masser af muligheder for at modvirke konsekvenserne af en krise ved at ty til finanspolitiske tiltag.

Las Olsen

Cheføkonom, Danske Bank 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu