Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Et godt boligår er slut – et nyt begynder

2019 har været et godt boligår i Danmark - og de gode takter fortsætter i 2020. Priserne på parcelhuse er steget med næsten 3 procent i gennemsnit. Priserne på sommerhuse er gået op med små 3,5 procent, mens markedet for ejerlejligheder steg med i underkanten af 2 procent. Det viser ny opgørelse fra Realkredit Danmark.

Den positive udvikling på boligmarkedet skyldes, at det generelt går godt i dansk økonomi – og det selv om både handelskrigen mellem USA og Kina og risikoen for et hårdt Brexit har givet politisk usikkerhed. Selv om opsvinget er gået ned i tempo, så stiger beskæftigelsen og de disponible indkomster stadig, og det er med til at give flere appetit på boligkøb. Boligejerne nyder også fortsat godt af de rekordlave renter – og det vil de også gøre i 2020, lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.


Forventninger til huspriser i 2020 vs. 2019


Årets overraskelse 
Årets største overraskelse på boligmarkedet var nok, at markedet for ejerlejligheder særligt i  København stabiliserede sig hurtigere end forventet og sluttede af med pæne prisstigninger gennem andet halvår af 2019. Ifølge Christian Hilligsøe Heinig betød det, at de gennemsnitlige priser på ejerlejligheder i København var omtrent uændret i 2019 sammenlignet med året før.  

De gode takter fortsætter i 2020 
Ifølge prognosen fra Realkredit Danmark forventes centralbankerne fortsat at føre en lempelig pengepolitik – uden udsigt til renteforhøjelser i 2020. Realkreditrenterne kan dog få et lille nyk op, hvis det økonomiske opsving holder sig på sporet – og vi undgår yderligere eskalering af handelskrigen mellem Kina og USA. Men der er ikke lagt op til de store ændringer.  Billede: Chistian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Reakredit Danmark 

"2020 ser ud til at blive endnu et år med fremgang på boligmarkedet i Danmark. Dermed er det ottende år i træk, at boligmarkedet har pil op – og skyldes kombinationen af et moderat opsving og fortsat lave renter. Over en bred kam venter vi, at huspriserne vil stige med omkring 3-4 procent i 2020 sammenlignet med 2019. Og i gennemsnit er et parcelhus på 140 kvadratmeter godt 50.000 kroner mere værd ved udgangen af 2020", siger Christian Hilligsøe Heinig. 

Ifølge Realkredit Danmarks prognose vil sommerhusmarkedet stige mellem 3-5 procent i 2020 sammenlignet med 2019. Og for tredje år i træk ser det også ud til, at sommerhuspriserne stiger en anelse med end priserne på parcelhuse. På det københavnske marked for ejerlejligheder er potentialet for prisstigninger dog begrænset, og vil ligge på niveau med husprisudviklingen på landsplan.