Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Befolkningstilvækst i byerne taber fart


Befolkningstilvæksten i København er nu på laveste niveau siden 2008. Samme tendens ses i Århus, Aalborg og Odense.

Danmarks største byer vokser langsommere end tidligere, og i København er den årlige befolkningstilvækst nu på det laveste niveau siden 2008. Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark. 

”Danskerne søger fortsat mod de store byer, men urbaniseringstempoet synes at være gået en anelse ned i gear gennem 2019 og 2020. København har over det seneste år oplevet en stigning i indbyggertallet på blot 7.000 indbyggere, hvor vi tidligere så stigningstakter på mere end 10.000 personer om året. Det er det laveste niveau siden 2008”, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig. 

Stiger fortsat
I flere år har København oplevet større fraflytning end tilflytning, når man ser på flytninger internt i Danmark, siger Christian Hilligsøe Heinig. Og fordi denne trend har eksisteret i flere år, kan den ikke forklare det seneste fald i den årlige befolkningstilvækst, forklarer han. 

”Nedgangen kan især tilskrives, at der netto er færre der flytter fra udlandet til København og de øvrige store byer.  Det gælder både udlændinge og danskere, der vender hjem efter et udlandsophold, og særligt i København er faldet markant med et fald i nettoindvandring fra omkring 4.000 – 5.000 personer om året til nu mindre end 1.000 personer”, siger Christian Hilligsøe Heinig. 

Urbaniseringstempoet synes at være gået en anelse ned i gear gennem 2019 og 2020. København har over det seneste år oplevet en stigning i indbyggertallet på blot 7.000 indbyggere, hvor vi tidligere så stigningstakter på mere end 10.000 personer om året. Det er det laveste niveau siden 2008

Christian Hilligsøe Heinig

Cheføkonom, Realkredit Danmark


Selvom befolkningstilvæksten falder, bliver Danmarks største byer fortsat større. Det samlede indbyggertal i byerne fortsætter med andre ord med at stige, stigningen er blot mindre end tidligere, forklarer Christian Hilligsøe Heinig og tilføjer, at stigningen først og fremmest skyldes familieforøgelse, altså at antallet af nyfødte overstiger antallet af døde. 

Byer hårdest ramt af corona
Analysen fra Realkredit Danmark om svagere befolkningstilvækst i byerne kommer efter fem måneder med udbredt hjemmearbejde, øget smitterisiko i tætbefolkede områder samt økonomiske tab, der har ramt forholdsvis hårdere i byerne end andre steder, eksempelvis i form af lavere omsætning blandt restauranter, cafeer, hoteller og spillesteder, der sammen med turisme og servicesektoren generelt er mere koncentreret omkring de største byer. 

Og fordi de økonomiske tab er større og fordi regler om social afstand i højere grad rammer traditionel adfærd i byerne, har mange kommentatorer spået, at coronakrisen kan varsle et vendepunkt i forhold til tidligere tiders urbanisering, ikke mindst hvis øget hjemmearbejde samtidig gør det lettere for familier at bosætte sig længere væk fra deres arbejdsplads. 

Urbanisering vil fortsætte
Christian Hilligsøe Heinig vil ikke afvise, at coronakrisen og dens eftervirkninger kan sænke tempoet i den generelle urbanisering, men henviser til befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik, der peger på en befolkningsvækst i København og Århus på omkring 20 procent frem mod 2045 og cirka det halve i Aalborg og Odense. 

”Coronakrisen har givet anledning til diskussioner om urbanisering. Flere har fået øjne op for at hjemmearbejde kan fungere godt, og det kan give bedre muligheder for at bo længere fra sin arbejdsplads, hvor man også kan få mere plads og luft omkring sig. I takt med genåbningen ser det dog i stigende grad ud til at gamle vaner genoptages og at mange fortsat ønsker at bruge byens muligheder. Vi ser derfor heller ikke coronakrisen som en stopklods i forhold til den strukturelle urbaniseringstrend”, siger Christian Hilligsøe Heinig. 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu