Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank yder første grønne byggelån til almene boliger i Danmark

Boligselskabet Sydfyn opfører fire almene boligbebyggelser i Svendborg med sammenlagt 280 familieboliger, der alle bliver finansieret med grønne byggelån fra Danske Bank. Det er første gang, Danske Bank yder et grønt byggelån til opførelse af almene boliger.

Danske Bank har en klar målsætning om at øge andelen af grønne lån i de kommende år, og banken håber, at pilotprojektet i Svendborg kan få betydning for udbredelse af grøn finansiering til almene boliger.

Prisen på de grønne byggelån er lidt billigere end ved de traditionelle byggelån. Det skyldes, at Danske Bank har mulighed for at 'funde' de grønne byggelån ved at udstede grønne obligationer, som investorerne er villige til at betale en lidt højere kurs for. Denne fordel giver Danske Bank videre til de almene boligselskaber, når de gennemfører byggeprojekter med et særligt fokus på klima og bæredygtighed."Vi er meget glade for, at Boligselskabet Sydfyn har valgt også at tænke grøn finansiering ind i forhold til de nye byggerier. Boligerne i Svendborg opføres med et stort fokus på klima og bæredygtighed og lever op til de krav, der stilles til grøn finansiering", siger direktør for Storkunder Ejendomme Bjarne Jørgensen fra Danske Bank.

Almene boligsektor er en vigtig spydspids
For at få adgang til grøn finansiering i forbindelse med nyopførelse eller renovering skal ejendommen leve op til Danske Banks kriterier for grøn finansiering. Det kan være i forhold til energiklasse eller i forhold til reduktion i ejendommens energiforbrug. 

Bjarne Jørgensen fremhæver de almene boliger som en vigtig spydspids i forhold til både renovering og byggeri af klimavenlige boliger, og derfor forventer han også en stor interesse fra de almene boligselskaber på de grønne byggelån i fremtiden. 


Vi oplever, at klimadagsordenen er meget højt på agendaen i den almene sektor. Det er ekstremt vigtigt. Vi taler om 560.000 boliger, som tilsammen huser næsten 1 millioner mennesker. Der er mange spændende tiltag, hvor man tænker bæredygtighed ind i byggeriet. 

Bjarne Jørgensen 

Direktør for Storkunder Ejendomme, Danske Bank"Vi oplever, at klimadagsordenen er meget højt på agendaen i den almene sektor. Det er ekstremt vigtigt. Vi taler om 560.000 boliger, som tilsammen huser næsten 1 millioner mennesker. Der er mange spændende tiltag, hvor man tænker bæredygtighed ind i byggeriet", siger Bjarne Jørgensen og fortsætter:

"I et af Boligselskabet Sydfyns kommende byggeprojekter i Svendborg har man eksempelvis valgt at genbruge mursten for at reducere energi- og ressourceforbruget i forbindelse med det nye byggeri. Det er et godt eksempel på de tanker og de tiltag, som vi oplever, at der gøres i hele den almene sektor i disse år for at skabe bæredygtige boliger til fremtiden".

I tråd med vores fokus

Hos Boligselskabet Sydfyn, der har mere end 2.000 almene boliger i og omkring Svend-borg, er bestyrelsesformand Svend Erik Johansen godt tilfreds med aftalen. 

"Aftalen ligger fint i tråd med vores generelle fokus på at udvikle attraktive almene boliger samtidig med at vores byggeprojekter går nye veje, når det kommer til at tænke energibesparelser og bæredygtighed ind", siger Sven Erik Johansen.   
    
Bygget af mursten fra den gamle skole
Et af de projekter, Svend Erik Johansen henviser til, er bebyggelsen Nordre Park. Her bygges 95 boliger med udsigt over den historiske bymidte i Svendborg. Boligerne bygges, hvor der tidligere lå en skole – og faktisk kan man sige, at de bygges med den gamle skole. Skolen er nemlig revet ned, men materialerne genbruges, sådan at de nye boliger bygges med samme røde tegl, som skolen bestod af. 

"Det er et vidnesbyrd om, at de nye boliger står på skuldrene af den tidligere bygning, og en fin gestus til stedets historie – samtidig er det med til at holde ressourceforbruget i ave", siger Svend Erik Johansen. 


Billede: Hos Domea.dk, som er byggeforretningsfører på boligprojekterne i Svendborg, hilser direktør for Byggeri og Byudvikling Charlotte Nørbak den grønne finansiering velkommen. 

"Vi kigger ind i en udvikling, hvor det at tænke bæredygtigt i bred forstand bliver stadig mere vigtigt – både for de beboere som skal flytte ind, for de boligselskaber som bygger og for de mange investorer, som sætter penge i projekterne. Og netop fordi der er en fælles interesse, har jeg en forventning om, at vi vil se en udvikling, som tager fart i de kommende år", siger Charlotte Nørbak.    

Pilotprojekt kan bane vejen for mere grøn finansiering
"Vi ser meget frem til at følge projektet, som vi håber kan være en inspiration i forhold til grøn finansiering. I Danske Bank koncernen har vi en ambition om at tilvejebringe grøn finansiering på kr. 100 mia. inden 2023 – og vi oplever, at vores kunder også arbejder med ambitiøse mål for deres grønne omstilling", siger Bjarne Jørgensen.