Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske investorer handler danske aktier i stor stil

En ny undersøgelse af Danske Bank viser, at danske privatinvestorer i højere grad holder sig til hjemmemarkedet, når de handler aktier, end de øvrige skandinaviske lande. Danske aktier fylder intet mindre end tre-fjerdedele af danske investorers portefølje.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt kunder med mere end 20.000 kr. investeret i frie midler, viser, at i alt 74 pct. af danske privatinvestorers investeringer er allokeret mod Danmark. Det er en markant større andel end hos de svenske og norske privatinvestorer, som har henholdsvis 52 pct. og 57 pct. af deres investeringer allokeret mod deres hjemland.


Selvom de danske selskaber er gode og har leveret flot performance, så er det danske aktiemarked sektormæssigt smalt og mangler eksponering mod den cykliske del af markedet og sektorer som IT og Kommunikationsservice.

Jacob Hvidberg Falkencrone

Senioranalytiker, Danske BankJacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank, mener, at det kan være problematisk at holde sig mest til hjemmemarkedet. “Jeg mener, at det kan være et problem, når man har mere end 70 pct. af sin aktiebeholdning allokeret mod Danmark. Man kan sagtens have en stor del, og Danmark har gode selskaber, men man har brug for at have andre sektorer i porteføljen også,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone og fortsætter:

”Selvom de danske selskaber er gode og har leveret flot performance, så er det danske aktiemarked sektormæssigt smalt og mangler eksponering mod den cykliske del af markedet og sektorer som IT og Kommunikationsservice.”

Fokus på risikospredning
I Danske Bank er fokus på at fordele risikoen på tværs af både aktivklasser og regioner, og Jacob Hvidberg Falkencrone finder den ideelle andel hjemlige aktier endnu lavere. ”I vores modelportefølje har vi en eksponering på 20 procent mod hjemlandet for langsigtede investorer,” siger han og fortsætter, ”at sprede sin investeringer ud mere globalt giver først og fremmest en bedre risikospredning på tværs af lande og regioner, men også sektorniveauet, hvilket over tid betyder noget for afkast og risiko.”

Ifølge Jacob Hvidberg Falkencrone skyldes forskellen i skandinavernes aktiefordeling blandt andet, at svenskerne og nordmændene i højere grad investerer i investeringsforeninger end hos danske privatinvestorer. ”Det gør jo, at de helt automatisk får en noget højere spredning på tværs af sektorerne,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

I gennemsnit har danske privatinvestorer mellem 0-40 år i gennemsnit 65 procent allokeret mod Danmark, mens privatinvestorer over 70 år har 80 procent allokeret mod Danmark. Til sammenligning fylder Danmark kun 1 pct. af verdensindekset.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er foretaget blandt kunder, der har mere end 20.000 kr. investeret i frie midler og omfatter både investeringer via fonde og enkeltaktier.
  • Datagrundlaget dækker over 135.000 kunder i Danmark, 24.500 kunder i Norge og 38.000 kunder i Sverige.
  • Data er opgjort i juni 2020.