Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank lancerer ny bæredygtig aktiefond

Den nye aktiefond Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaber, som fører an i den globale omstilling til øget bæredygtighed – et tema med stort vækstpotentiale og interessante investeringsmuligheder.

Bæredygtig omstilling er en global trend med et stort økonomisk vækstpotentiale i de kommende årtier og et attraktivt afkastpotentiale, hvis man formår at investere i de rette aktier. Det er målet for den nye globale aktiefond Danske Invest Global Sustainable Future.

Fonden har fokus på de selskaber, der er bedst positioneret til at adressere de globale udfordringer inden for bæredygtighed, så som klimaforandringer, overforbrug af klodens ressourcer og vandmangel.


Hør mere om Global Sustainable Future

64589d63-00090258-ed194533

”Bæredygtighed er et fokusområde for Danske Invest, og vi har derfor set frem til at lancere Global Sustainable Future. Den nye fond er et vigtigt skridt i vores arbejde med at udvikle relevante og efterspurgte investeringsprodukter, der har et stærkt fokus på bæredygtighed, og med Global Sustainable Future får vi en unik position på markedet inden for bæredygtige aktier,” siger Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.

Den nye aktiefond Global Sustainable Future erstatter de to aktiefonde Global StockPicking og Global Plus. Det betyder, at kunderne i de to fonde nu er investorer i Global Sustainable Future-fonden.

Fondens tre hovedtemaer

Danske Invest Global Sustainable Future investerer løbende i 30-40 selskaber, der understøtter en positiv udvikling inden for et eller flere af følgende tre hovedtemaer:

Klimastabilitet


Fokus på blandt andet at investere i de selskaber, som leder den grønne omstilling og leverer løsninger til at nå målet om CO2-neutralitet i 2050.

Naturkapital


Fokus på blandt andet at adressere den globale vandkrise og det globale overforbrug af ressourcer.

Social kapital


Fokus på at skabe sundere og bedre liv via omstilling til blandt andet en inkluderende økonomi, hvor alle får del i den økonomiske vækst, samt et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.


Fondens målsætning er at levere et årligt merafkast i forhold til det globale aktieindeks MSCI World, men modsat risikerer du også at få et lavere afkast end aktiemarkedet generelt. Det afhænger af porteføljerådgivernes evner til at udvælge de rigtige aktier. En investering i Danske Invest Global Sustainable Future kan f.eks. udgøre en andel af de globale aktier i en portefølje af investeringer.

Læs mere om Global Sustainable Future