Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Coronavirus: 4 vigtige svar for investorer

Coronakrisen eskalerer både i Danmark og udlandet, mens vi har set store kursfald på aktiemarkederne. Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, giver sin vurdering af, hvad investorer kan forvente herfra, og hvordan de bør agere.

Coronavirussen breder sig globalt, og i Danmark har regeringen varslet nye vidtrækkende tiltag for at reducere smittespredningen. Populært sagt lukker Danmark ned i de kommende uger. Billede: Henrik Drusebjerg, Chefstrateg, Danske Bank

På de globale aktiemarkeder er kurserne de seneste uger faldet mere end 20 pct., fordi investorer er bekymrede for virussens negative effekter på den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Samtidig har kraftige dyk i oliepriserne som følge af oliepriskrig mellem Rusland og Saudi-Arabien forværret nervøsiteten på de finansielle markeder.

Vi har bedt Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, besvare 4 aktuelle spørgsmål om de finansielle markeder og hvordan man bør forholde sig som investor:


De 4 svar

 • Selv om tiltagene får enorm betydning for vores hverdag i Danmark i den kommende tid, har de minimal betydning for global økonomi og de fleste danskeres investeringer. De nye tiltag er et sundt udtryk for, at regeringen forsøger at være på forkant med at reducere smittespredningen i stedet for at halte bagefter. Vi forventer imidlertid, at stadig flere lande i den kommende tid vil varsle lignende tiltag, og så kan det samlet set få en markant negativ effekt på den globale økonomiske aktivitet. 

  Senest varslede amerikanerne i nat stop for alle flyvninger fra Europa.

  Vi har dog en helt klar forventning om, at den økonomiske tilbagegang vil være midlertidig, og at vi vil se en genopretning af global økonomi i 2. halvår af 2020. Over hele verden iværksætter regeringer og centralbanker i øjeblikket omfattende tiltag for at understøtte økonomien og trængte virksomheder, og det styrker vores forventning om en økonomisk genopretning senere i år.

 • Det er altid umuligt at forudse, hvornår aktiemarkederne rammer bunden, og på kort sigt forventer vi fortsat store udsving i takt med den løbende nyhedsstrøm og coronavirussens videre udvikling. Hvis du sælger dine aktier nu, kan du sagtens være heldig at få mulighed for at købe billigere op igen om en uge eller en måned, men modsat risikerer du at gå glip af kursstigninger. 

  Generelt vurderer vi, at der med de store kursfald er indregnet meget negativt i aktiekurserne. De store kursfald på aktiemarkederne afspejler efter vores vurdering, at investorer ser en betragtelig risiko for en længerevarende økonomisk recession – men det er ikke vores forventning i Danske Bank. Set i det lys begynder aktiekurserne faktisk at se forholdsvis interessante ud nu.

  Det er vigtigt at huske, at aktiemarkederne typisk er et godt stykke foran økonomien. Selv om vi først forventer en økonomisk genopretning i 2. halvår, er det ikke ensbetydende med, at aktiemarkederne først vender til den tid. Her kan vendingen komme langt tidligere, når investorer begynder at se de første tegn på bedring i horisonten.

 • Generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de passer til deres investeringsprofil – herunder deres risikovillighed og tidshorisont. Det gælder både investorer med enkeltpapirer, fonde og investeringsløsninger som fx Flexinvest Fri og Danske Porteføljepleje. Vores forventning er som nævnt, at de negative økonomiske effekter af coronavirussen vil være midlertidige.

  Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald undervejs. Det er selve aktiemarkedets natur, og det har vi set adskillige gange i tidens løb.

 • Har man selv investeret i en blandet portefølje af aktier og obligationer, har de faldende aktiekurser medført, at aktier i dag udgør en mindre andel af porteføljen end for en måned siden, mens obligationer udgør en større andel. Dermed har man måske ikke længere det niveau af risiko i investeringerne, som man ønsker – og vil få mindre del i opturen, når aktiemarkederne på et tidspunkt vender. Derfor bør man overveje at rebalancere din portefølje ved at øge andelen af aktier og reducere andelen af obligationer. 

  I Danske Banks investeringsløsninger sørger professionelle porteføljeforvaltere for den løbende rebalancering af porteføljerne.Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.