Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt Quarterly House View: Potentiale i aktier trods frygt for virus

Selv om coronavirussen skaber usikkerhed og kursfald på de finansielle markeder for tiden, forventer vi stadig et fornuftigt afkast fra aktier det kommende år. Det er en af overskrifterne i det nye Quarterly House View, hvor vores strategiteam stiller skarpt på udviklingen i global økonomi, aktuelle investeringsmuligheder, risici og forventet aktieafkast.

Frygt for coronavirussens negative effekter på økonomien sendte i sidste uge de globale aktiemarkeder mere end 10 pct. ned. Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, forventer dog, at de negative effekter vil være midlertidige.

”Indtil coronavirussen stjal billedet, så vi tegn på stabilisering af økonomien efter en periode med svaghedstegn og udtalt recessionsfrygt i løbet af 2019. Og selv om virussen uden tvivl vil ramme væksten i en periode, forventer vi en kraftig genopretning af den økonomiske aktivitet og en fortsat stabilisering af økonomien på den anden side. På 12 måneders sigt forventer vi et fornuftigt afkast fra aktier, selv om vi på kortere sigt forventer fortsatte markedsudsving,” fortæller han.


Chefstrategen gør status og kigger fremad


c7fa94ba-00090258-e615d20c
Positive faktorer for økonomien
Blandt de positive faktorer for global økonomi peger Henrik Drusebjerg blandt andet på aftagende frygt for eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, som tidligere har tynget erhvervstilliden. Samtidig er stærke arbejdsmarkeder, stigende lønninger og lave renter generelt med til at sikre et solidt privatforbrug, selv om coronavirussen nogle steder kan få forbrugerne til at blive hjemme og holde igen i en periode.

”Andre væsentlige faktorer er den begrænsede inflation og den moderate økonomiske vækst. Det giver fortsat centralbankerne manøvrerum for at understøtte økonomien med lempelig pengepolitik – dvs. lave renter og opkøb af obligationer – uden frygt for økonomisk overophedning eller løbsk inflation,” fortæller Henrik Drusebjerg.

Behov for økonomisk stimuli
Den senere tids spredning af virussen rundt omkring i verden har øget risikoen for, at vi vil opleve en længere periode med økonomisk nedgang end tidligere antaget. Det vil ifølge chefstrategen øge behovet for, at myndighederne, herunder centralbanker, gør deres for at stimulere økonomien i mellemtiden. 

”Det ser vi allerede myndighederne gøre i Kina, og den amerikanske centralbank meddelte i fredags, at den vil gøre sit til at understøtte økonomien med pengepolitiske lempelser,” siger Henrik Drusebjerg.

De vigtigste risici, vi holder øje med

  • Politisk risiko kan blusse op igen: Trods fase 1-handelsaftalen mellem USA og Kina er der stadig lang vej igen til en mere omfattende handelsaftale, ligesom et hårdt Brexit stadig er en reel risiko, når den nuværende overgangsperiode udløber.
  • Coronavirus kan trække ud: Viser de negative effekter af virussen sig større eller mere længerevarende end forventet, kan det udgøre en trussel mod stabiliseringen af global økonomi. 
  • Skuffende nøgletal: Coronavirussen kan give sig udslag i en periode med skuffende nøgletal, der øger investorernes bekymring for, om stabiliseringen af økonomien er på rette kurs.


Fastholder overvægt i aktier
Trods den aktuelle markedsuro fastholder vi i Danske Bank en lille overvægt i aktier – dvs. at vi fortsat har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt, og tilsvarende færre obligationer.

Med til det samlede billede hører, at obligationer stadig giver meget beskedne forventede afkast på grund af de lave renter.

”Generelt vurderer vi fortsat, at aktier i det nuværende lavrentemiljø er det bedste alternativ for investorer. Derfor forventer vi trods den aktuelle turbulens fortsat en solid underlæggende efterspørgsel efter aktier, når den værste uro lægger sig,” siger Henrik Drusebjerg.

De seneste ugers udvikling på de finansielle markeder har dog understreget værdien af at have obligationer i porteføljen. Mens aktiekurserne er faldet, har investorer søgt sikker havn i de mest sikre obligationer som fx danske, tyske og amerikanske statsobligationer, der er steget i kurs og dermed har bidraget til at reduceret tabet i en blandet portefølje af investeringer.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Læs hele Quarterly House View

Udgivelsen distribueres til udvalgte større investerings- og Private Banking-kunder via netbank/mobilbank.