Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Feriepengeudbetaling giver travlhed i dansk detailhandel

Dobbelt så meget elektronik, flere søm og skruer og godt med kosmetik, tøj og sko. Danskernes øgede forbrug i kølvandet på feriepengeudbetalingen gavner visse brancher mere end andre.

De fleste danskere har valgt at valgt at tage imod tilbuddet om tidlig udbetaling af opsparede feriepenge, og det kan mærkes i danske butikker.

”Danskerne har allerede brugt dobbelt så meget som normalt i elektronikforretninger, og 50 procent mere end sidste år i byggemarkeder, og også salget af ting som kosmetik, tøj og sko har taget et hop opad, efter danskerne har fået flere penge på lommen. Det lader altså til, at det klart er detailhandelen, danskerne indtil videre har sendt feriepengene ud i. Det er i sagens natur godt nyt for detailbranchen – navnlig tøj og sko led under nedlukningen i foråret, siger privatøkonom i Danske Bank”, Louise Aggerstrøm Hansen. 

Gavner bestemte brancher mest 
De første udbetalinger af feriepenge fandt sted allerede fredag den 2. oktober, og ifølge de seneste tal fra ATP er der nu sendt over 40 milliarder kroner til udbetaling af den samlede pulje på 60 milliarder kroner, der kan udbetales. Og selv om det øgede forbrug skæpper i kassen i for eksempel sko- og tøjbutikker, der havde lavere omsætning under coronakrisen, går en stor del af forbruget dog også til brancher, der allerede har haft vind i sejlene. 

”Generelt er det særligt de brancher, der har klaret sig godt igennem coronakrisen, der nu også nyder godt af feriepengeudbetalingen. På det halve år fra nedlukningen 11. marts til 11. september brugte danskerne i gennemsnit 28 procent mere i gør det selv-forretninger og byggemarkeder, og forbruget i elektronikforretninger steg med næsten 50 procent, så her var omsætningen altså i forvejen højere end normalt”, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

Danskerne har allerede brugt dobbelt så meget som normalt i elektronikforretninger, og 50 procent mere end sidste år i byggemarkeder, og også salget af ting som kosmetik, tøj og sko har taget et hop opad, efter danskerne har fået flere penge på lommen. Det lader altså til, at det klart er detailhandelen, danskerne indtil videre har sendt feriepengene ud i.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske Bank


Restauranter og rejser har det hårdt

Også restauranter har oplevet øget travlhed, men her er aktiviteten fortsat lavere end normalt.
 
”Sidst i september var danskernes restaurantforbrug 15 procent lavere end normalt, og selvom restaurantforbruget i efterårsferien nærmede sig normale niveauer, skal det ses i lyset af at flere danskere i år holdt efterårsferie hjemme. Det har givet en øget omsætning i forhold til samme uge sidste år, og forbruget vil nok falde tilbage igen. I spørgeundersøgelser er andelen, der forventer at feriepengeudbetalingen vil øge deres forbrug af fritid og fornøjelser, herunder restauranter og kulturtilbud, ellers lige så høj som andelen, der forventer at købe større forbrugsgoder som fx elektronik og møbler. Men tallene taler deres eget sprog – danskerne bruger penge der, hvor de har mulighed for det. Det så vi under nedlukningen, og det ser vi også nu”, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

”En anden trængt branche, som næppe får gavn af feriepengene her og nu, er rejsebranchen. Hver gang, vi laver undersøgelser af, hvad danskerne ville bruge et ekstra rådighedsbeløb til, så lander rejser på førstepladsen, men markedet er stadig stendødt, og der sælges over 70 pct. færre rejser nu end på samme tid sidste år”, fortsætter hun.  

Kan øge beskæftigelsen
Størstedelen af danskernes feriepengeudbetalinger vil dog sandsynligvis blive sparet op, vurderer hun, men hun forventer ikke desto mindre, at cirka 15 mia. kroner af feriepengeudbetalingen vil gå til øget forbrug eller boliginvesteringer de kommende måneder.
 
”Det er noget, der kan mærkes, og som kan give et løft til dansk økonomi og beskæftigelsen herhjemme. Men jeg kan godt forstå, hvis man i visse brancher sidder og ærgrer sig over, at danskerenes øgede økonomiske råderum ikke kommer deres forretninger til gode, siger Louise Aggerstrøm Hansen.