Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Analyse: Bankerne hjælper med at skabe vækst og beskæftigelse

Bankerne i Danmark bidrager til vækst og arbejdspladser i lokalområderne gennem deres kernefunktioner, når de kanaliserer penge til de bedste investeringsprojekter. Når det bliver udført godt, gavner det hele samfundet – også almindelige danskere. Det viser analyse fra Kraka Advisory.

De fleste danskere bruger banken til at opbevare likvide midler, udføre betalinger og optage lån. Men den finansielle sektor har også en funktion i vores samfund, som er mindre synlig i hverdagen, men er helt central for samfundets udvikling over længere sigt. Det drejer sig om at finde og formidle information om investeringsprojekter, hvilket har afgørende betydning for den måde, samfundets opsparede ressourcer bliver investeret og skaber værdi for samfundet.SMV’er nyder godt af kvalitet i kreditgivning

Et godt eksempel er den særlige opgave, bankerne løfter i forhold til Danmarks små og mellemstore virksomheder (SMV). De har som oftest ikke adgang til internationale kapitalmarkeder og er derfor afhængige af den rådgivning og kredit, de får i banken. En vigtig del af bankernes arbejde er derfor evnen til at foretage en konkret vurdering af, om virksomheden er veldrevet, og om investeringsprojektet har høj sandsynlighed for at være rentabelt.

En ny analyse, som Kraka Advisory har lavet for Danske Bank, sammenligner blandt andet udviklingen i beskæftigelsen i SMV’er i kommuner landet over. Den viser, at beskæftigelsen i SMV’er voksede med over 4 procentpoint mere i perioden 2008-2018 i de dele af landet, hvor kvaliteten i kreditgivning fra bankerne udviklede sig mest gunstigt.

Analysen peger på, at den øgede kvalitet i kreditgivningen er en konsekvens af en konsolidering af hele den finansielle sektor. I årene efter finanskrisen lukkede nogle af de dårligst drevne banker, og det medførte øget aktivitet i de bedst drevne banker. Dermed opstår effekten hos SMV’erne, fordi bankerne med størst kvalitet i deres kreditgivning oplever stigende markedsandele over tid.


Når vi som bank lykkes med at indkredse de bedste investeringer, kan det aflæses direkte i virksomhedens nøgletal, og på den måde er vi med til at skabe værdi for samfundet.

Carsten Egeriis

Adm. direktør, Danske Bank Hos de store virksomheder kan man dog ikke spore samme effekt på beskæftigelsen. At stigningen i kvaliteten i kreditgivningen kun påvirker væksten i SMV’er kan forklares med, at SMV’er er mere afhængige af kreditgivning fra en bank i lokalområdet end større virksomheder.

”Vi kan se, at grundigt lokalkendskab og indsigt i kundernes vilkår og projekter gør en stor forskel for erhvervskunderne og SMV’erne. Når vi som bank lykkes med at indkredse de bedste investeringer, kan det aflæses direkte i virksomhedens nøgletal, og på den måde er vi med til at skabe værdi for samfundet,” siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.

En højtudviklet finansiel sektor giver højere velstand

Analysen henviser også til, at indbyggere i lande med en højtudviklet finansiel sektor i gennemsnit har højere velstandsniveauer. Sammenhængen mellem finansiel udvikling og økonomisk vækst kan have flere årsager, men det er dokumenteret, at finansiel udvikling i form af fx øget kvalitet i kreditgivningen er med til at fremme den generelle økonomiske vækst.

Også her er bankernes samspil med SMV’erne et godt eksempel, siger Peter Mogensen, der er CEO i Kraka Advisory, der står bag analysen.


Analysen viser, at udviklingen af banksektoren i årene umiddelbart efter finanskrisen har øget beskæftigelsen i SMV'er fra 2008 og frem til i dag.

Peter Mogensen

CEO, Kraka Advisory”Vores analyse indikerer, at højere kvalitet i kreditgivningen øger vækstmulighederne for små og mellemstore virksomheder. Konkret viser analysen, at udviklingen af banksektoren i årene umiddelbart efter finanskrisen har øget beskæftigelsen i små og mellemstore virksomheder fra 2008 og frem til i dag,” forklarer han.

Innovation, teknologi og gode ideer skaber velstand
Samtidig spiller bankerne også en rolle i at fremme den økonomiske vækst i et samfund, fordi den finansielle udvikling også påvirker et samfunds teknologiske udvikling.

For når bankerne specialiserer sig i at skabe information om investeringsprojekter, betyder det også, at bankerne skal afvise de dårligste investeringsprojekter. Og dette fravalg af dårlige investeringsprojekter er med til at sikre, at samfundets opsparing bliver investeret i de projekter, der skaber mest innovation og teknologisk udvikling.

”Bankerne udgør på den måde en del af fundamentet for, at vi i Danmark finansierer de investeringer, der kan gøre de bedste ideer til ny reel innovation, som skaber vækst og beskæftigelse,” slutter Peter Mogensen.

Mere om Kraka Advisory

  • Samfundsøkonomisk konsulentvirksomhed ejet af Fonden Kraka. 
  • Overskud går til at udvikle samfundsrelevante analyser i tænketanken Kraka. 
  • Sparrer løbende med anerkendte forskere for at sikre det højeste faglige niveau. 

Besøg kraka-advisory.com