Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Høj tillid til bankrådgivere, mens finanssektoren skal arbejde på tilliden 

Stoler danskerne på deres bankrådgiver? Ja, svarer flertallet i en ny undersøgelse for Danske Bank. Spørger man derimod danskerne om tilliden til den finansielle sektor i det hele taget, er svarene mere kritiske. Det stiller krav til både Danske Bank og resten af landets banker, siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.

Nærhed er afgørende for danskerne, når det handler om tillid til bankerne og den finansielle sektor. Det viser en ny repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har udført for Kraka Advisory, der i et nyt samarbejde med Danske Bank skal formidle fakta om den finansielle sektor, dens udvikling og samfundsmæssige betydning.

I undersøgelsen af tilliden vægter danskerne god rådgivning højest af alle parametre. 59 procent svarer, at de har høj eller meget høj tillid til, at deres egen bankrådgiver overholder love og regler, hvilket er noget højere end tilliden til flere andre grupper i samfundet. Og så er den markant højere end tilliden til den finansielle sektor som helhed.


Danskerne viser generelt skepsis mod samfundsgrupper, som har relativt meget magt, men som samtidig kan virke fjerne.

Peter Mogensen

CEO, Kraka Advisory”Det er slående for undersøgelsen, at danskernes egne bankrådgivere bliver bedømt væsentligt bedre end den øvrige finanssektor. Danskerne viser generelt skepsis mod samfundsgrupper, som har relativt meget magt, men som samtidig kan virke fjerne. Og da den finansielle sektor har mange komplekse sammenhænge, kan det være en del af forklaringen på, at tilliden til sektoren er ekstra svær at forbedre oven på de senere års sager,” siger Peter Mogensen, der er CEO i Kraka Advisory, som står bag analysen.
Sektoren er nødvendig for at velfungerende samfund

Til trods for skepsissen er der dog ikke noget folkeoprør på vej mod sektoren, fortæller Peter Mogensen: 

”Hele 86 % er enige eller meget enige i, at den finansielle sektor udgør en vigtig del af et velfungerende samfund. Men det udelukker jo ikke et tillidsproblem. Og selvom undersøgelsen ikke viser en ekstrem utilfredshed, er der en stærk indikation på, at den finansielle sektor overordnet set fortsat har et tillidsproblem blandt danskerne,” siger han.

Hos Danske Bank tager administrerende direktør Carsten Egeriis resultaterne alvorligt.

”Undersøgelserne bekræfter os i, at afstanden er blevet for stor mellem os og det samfund, vi er en del af. For selvom bankerne er vævet ind i økonomien og har stor betydning for både enkeltpersoner og for samfundets vækst, så omtales finanssektoren nogle gange som en ø i samfundet, og derfor skal vi blive bedre til at diskutere samfundets forventninger, og hvordan sektoren bedst bidrager til bæredygtig vækst og velfærd,” siger han.


Som bank skal vi hele tiden være opmærksomme på at reagere på kundernes behov og gøre vores for at mindske afstanden og styrke tilliden.

Carsten Egeriis

Adm. direktør, Danske Bank”Som bank skal vi hele tiden være opmærksomme på at reagere på kundernes behov og gøre vores for at mindske afstanden og styrke tilliden. Kunderne efterspørger i stigende grad bekvemmelighed og trygge, digitale løsninger. Det stiller krav om, at vi tilbyder dem nogle bedre, enklere og nemmere oplevelser, når de eksempelvis skal flytte, bliver færdige med uddannelse eller når andre af livets store begivenheder indtræffer, uden at vi går på kompromis med tryghed og nærhed,” siger Carsten Egeriis.
Ros og taknemlighed til rådgiverne

Sideløbende med udviklingen af bedre, tryggere og flere digitale processer og produkter peger Carsten Egeriis desuden på rådgiveren som en afgørende faktor i at øge tilliden til sektoren:

”Det er betryggende, at analyserne viser, at danskerne generelt nærer høj tillid til deres bankrådgiver. Det bekræfter kvaliteten af den indsats, vores dygtige kolleger i kundeleddet lægger for dagen, og det siger også noget om, hvor vigtig nærheden er for vores kunder. Rådgiverne er dem, der møder kunderne ansigt til ansigt, og som formår at skabe tillid, også når vi befinder os i tilspidsede situationer. Det skal vi både værdsætte, holde fast i og bruge som pejlemærke i alt, hvad vi ellers foretager os,” slutter han.

Mere om Kraka Advisory

  • Samfundsøkonomisk konsulentvirksomhed ejet af Fonden Kraka. 
  • Overskud går til at udvikle samfundsrelevante analyser i tænketanken Kraka. 
  • Sparrer løbende med anerkendte forskere for at sikre det højeste faglige niveau. 

Besøg kraka-advisory.com