Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt samarbejde sætter den finansielle sektor under lup

Danske Bank har finansieret et tre-årigt analyseprojekt om den finansielle sektors rolle i og bidrag til samfundet, som konsulenthuset Kraka Advisory står bag. Formålet er at belyse aktuelle emner og dele viden og indsigter om sektoren, som tilvejebringes af uafhængige analyser baseret på stor økonomisk indsigt og stærke analytiske kompetencer.

9ba6ddd9-00090258-e9c4bc61


Hvilken rolle spiller den finansielle sektor i samfundet? Hvordan bidrager sektoren til vækst, værdiskabelse og i sidste ende velstand? Og hvor er der plads til forbedring, når den finansielle sektor skal indstille sig på fremtiden?  

Det er nogle af de spørgsmål, Danske Bank har bedt konsulenthuset Kraka Advisory om at belyse i et nyt tre-årigt analyseprojekt, der samlet skal resultere i ni rapporter. Disse rapporter skal forsyne samfundsdebatten med fakta, der kan danne udgangspunkt for diskussioner om sektorens rolle fremover.


Vi håber på, at rapporterne kan være med til at sikre, at vi får nogle konstruktive dialoger sammen.

Carsten Egeriis

Adm. direktør, Danske BankMed samarbejdet håber Danske Bank, at debatten om den finansielle sektor kan baseres på fakta: 

”Det er godt, at Kraka Advisory sætter ord på bankernes betydning for den økonomiske vækst i samfundet, så vi kan få en mere nuanceret diskussion om, hvordan vi indretter os bedst muligt for fremtiden. Vi håber på, at rapporterne kan være med til at sikre, at vi får nogle konstruktive dialoger sammen,” siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.

Tilliden til den finansielle sektor skal øges

Et af de emner, der tages fat på i den første rapport, er danskernes holdning til den finansielle sektor. Her konkluderer analysen, at et flertal af danskerne har tillid til deres egen bankrådgiver, men i mindre grad til sektoren som helhed.

Samfundsdebatten kan give indtryk af en offentlighed, der har mistet enhver tillid til den finansielle sektor og ønsker grundlæggende forandringer af den måde, sektoren fungerer på. Det viser sig dog i vores første rapport, at billedet er væsentligt mere nuanceret.

Peter Mogensen

Direktør, Kraka AdvisoryMen selvom tilliden til sektoren således er udfordret, så præsenterer rapporten også resultaterne fra en ny spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion for Kraka Advisory, der tegner et mere detaljeret billede:

”Samfundsdebatten kan give indtryk af en offentlighed, der har mistet enhver tillid til den finansielle sektor og ønsker grundlæggende forandringer af den måde, sektoren fungerer på. Det viser sig dog i vores første rapport, at billedet er væsentligt mere nuanceret,” fortæller Peter Mogensen, direktør i Kraka Advisory.

Analysen viser nemlig blandt andet, at 86 procent af danskerne er enige i, at en velfungerende finansiel sektor udgør en vigtig del af et velfungerende samfund, mens blot 3 procent er uenige.

Mere om Kraka Advisory

  • Samfundsøkonomisk konsulentvirksomhed ejet af Fonden Kraka. 
  • Overskud går til at udvikle samfundsrelevante analyser i tænketanken Kraka. 
  • Sparrer løbende med anerkendte forskere for at sikre det højeste faglige niveau. 

Besøg kraka-advisory.com

Følg med i samarbejdet

I løbet af projektets levetid skal Kraka Advisory levere i alt ni rapporter om den finansielle sektors bidrag til samfundet og rolle i omstillingen mod en grønnere og mere digital økonomi.