Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Boligmarkedet i København nærmer sig historisk top

Den såkaldte boligbyrde – altså prisen for at eje en bolig – er nu over det historiske gennemsnit i Storkøbenhavn. Høje købspriser og stigende renter har gjort det dyrere at købe og eje bolig.

De seneste bolig- og afdragsbyrdeberegninger fra Realkredit Danmark tegner et billede af et lettere fragmenteret boligmarked.

For mens den såkaldte boligbyrde (forholdet mellem indkomst og omkostninger i form af renteudgifter for boliglån og realkreditlån samt boligskatter) forsat er ca. 20 procent under det historiske gennemsnit på landsplan, så er historien en ganske anden, når man kigger på Københavnsområdet. 

Her er boligbyrden for parcelhuse nu 7 procent over det historiske gennemsnit i Storkøbenhavn, mens ejerlejligheder i København nu er hele 25 procent over gennemsnittet. Det er det højeste niveau siden lige før finanskrisen, hvor boligbyrden for ejerlejligheder var oppe på 70 procent over det historiske gennemsnit.

Boligbyrden

På landsplan

20 % under historisk gennemsnit
(ejerlejligheder og parcelhuse)
I København

25 % over historisk gennemsnit
(ejerlejligheder)


”Samlet set understreger beregningerne, at boligmarkedet på landsplan ikke ser anstrengt ud rent prismæssigt, men at der kan være grund til bekymringer i de dyreste dele af boligmarkedet – særligt det københavnske marked for ejerlejligheder, men også parcelhusmarkedet i de såkaldte vækstområder. Her er boligmarkedet udsat, hvis især renterne springer pænt i vejret over de kommende år,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.


Der kan være grund til bekymringer i de dyreste dele af boligmarkedet – særligt det københavnske marked for ejerlejligheder. Her er boligmarkedet udsat, hvis især renterne springer pænt i vejret over de kommende år.

Christian Hilligsøe Heinig

Cheføkonom, Realkredit DanmarkRentestigninger truer
Netop rentestigninger kan blive en udfordring for boligejerne i blandt andet hovedstaden.

Beregningerne fra Realkredit Danmark viser, at markedet er særdeles rentefølsomt, hvis renterne for alvor stiger. For lægger man afdrag over i boligbyrden får man den såkaldte afdragsbyrde, og så ser især det københavnske boligmarked endnu dyrere ud. 


”Afdragsbyrden viser, at muligheden for at købe bolig på det københavnske boligmarked er noget mere vanskelig end indikeret af boligbyrden, og den kan også opfattes som relativ svær af potentielle boligkøbere – især på markedet for ejerlejligheder i København. Ser vi på afdragsbyrden på huse i Storkøbenhavn er vi godt 30 % over det historiske gennemsnit, mens vi på markedet for ejerlejligheder i København er i omegnen af 50 % over det historiske gennemsnit,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Dermed nærmer ejerlejlighederne sig en historisk top fra tiden lige op til finanskrisen, hvor afdragsbyrden kortvarigt lå på lidt mere end 60 procent af det historiske gennemsnit. Som potentiel boligkøber i de dyreste områder af landet, kan man i en vis udstrækning gardere sig mod prisfald på boligmarkedet drevet af stigende renter ved at hjemtage et fastforrentet lån. 

Christian Hilligsøe Heinig


Forholdsregler

Udviklingen gør, at man som kommende boligkøber bør være bevidst om risikoen for potentielle rentestigninger og overveje at tage sine forholdsregler.

”Som potentiel boligkøber i de dyreste områder af landet, kan man i en vis udstrækning gardere sig mod prisfald på boligmarkedet drevet af stigende renter ved at hjemtage et fastforrentet lån. Her vil værdien af ens gæld således også blive mindre, hvis renterne stiger. Ellers er det – som altid – vigtigt at have en længere tidshorisont i boligen, da man mindsker risikoen for kortsigtede prisudsving på boligmarkedet,” siger Christian Hilligsøe Heinig. 
Grafik: Den samlede historiske udvikling fra 1. kvartal 1985 til 1. kvartal 2021. Kilde: Realkredit Danmark.


Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu