Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Grønne aktier kan få medvind til efteråret

Bæredygtighed kan få ekstra opmærksomhed de kommende måneder – både politisk og på de finansielle markeder, vurderer Danske Banks investeringsstrateg.

Kort fortalt

  • Investeringsstrateg anbefaler investorer at have fokus på bæredygtighed
  • Global opvarmning og luftforurening er blandt de vitale temaer
  • Bæredygtige eller tematiske fonde kan være en god måde at investere i den grønne omstilling

Frank Øland

Chefstrateg

Lars Skovgaard Andersen

Investeringsstrateg

Sofie Manja Eger Huus

Seniorstrateg

Natalia Setlak

Seniorstrateg


Bæredygtighed kan blive et tema med stort fokus og interessante afkastmuligheder i løbet af efteråret. Det vurderer Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

”Den dystre klimarapport fra FN for et par uger siden har forstærket opmærksomheden om den grønne omstilling, og temaet kan få yderligere medvind frem mod klimakonferencen COP26 i begyndelsen af november. Samtidig kan det tyske parlamentsvalg den 26. september blive med bæredygtighed som et politisk fokusområde – ikke mindst efter de katastrofale oversvømmelser i Tyskland i juli,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Bæredygtighed er derfor et tema, han aktuelt anbefaler investorer at være opmærksomme på i deres porteføljer.

”Jeg ser en pæn sandsynlighed for, at bæredygtige aktier og grønne temaer i løbet af efteråret vil gøre det bedre end aktiemarkedet generelt,” siger investeringsstrategen.

Grøn energi er et fokusområde over det meste af verden, og det forventer jeg vil være tilfældet mange år fremover.

Lars Skovgaard Andersen

Investeringsstrateg, Danske Bank


De vitale temaer
Lars Skovgaard Andersen peger på klima som et nøgleområde med stort vækstpotentiale:

”Bæredygtighed er meget mere end klima, men global opvarmning og luftforurening er ikke desto mindre vitale temaer. Luftforureningen i Beijing er fx så slem, at det svarer til at ryge 40 cigaretter om dagen, og kineserne bruger enorme beløb på grøn omstilling af blandt andet transportsektoren. Samtidig er grøn energi et fokusområde over det meste af verden, og det forventer jeg vil være tilfældet mange år fremover,” fortæller han.

I USA rundede amerikanerne en symbolsk milepæl i 2019, da de for første gang fik mere energi fra vedvarende energikilder end fra kul, men i et større perspektiv var det ifølge Lars Skovgaard Andersen blot et mindre skridt på vejen i den grønne omstilling af energisektoren. 

”I Europa forventes 85 pct. af elektriciteten i 2030 at komme fra vedvarende energikilder, hvilket vil være omtrent det dobbelte af Kina og USA, men det kræver fortsat massive investeringer, og det vil gavne de bedste og dygtige selskaber på området,” siger han.


Hvad er investorers muligheder for at fremme en bæredygtig udvikling?
”En af mulighederne er at investere i såkaldte bæredygtige fonde. De bliver også betegnet artikel 9-fonde og er fondene med den højeste grad af fokus på bæredygtighed. Bæredygtige fonde investerer i aktiviteter, som bidrager til at løse nogle af klodens udfordringer. Det kan fx være investeringer med en lav klimabelastning eller investeringer i aktiviteter, der skal sikre rent drikkevand, nedbringe energiforbruget, øge biodiversiteten, reducere forurening eller sikre større social lighed.

En anden mulighed er at investere i selskaber, der understøtter en bæredygtig udvikling – fx inden for temaer som grøn energi, elkøretøjer, forsyning af rent vand og affaldshåndtering. Typisk anbefaler vi dog at investere i den type temaer via aktiefonde, hvor dine penge bliver fordelt på en lang række forskellige selskaber. Dels gør det dig mindre sårbar over for negativ udvikling i enkelte selskaber, og dels kan det være meget svært at forudse, hvilke enkeltselskaber der bliver de langsigtede vindere,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.