Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danskerne er mere økonomisk trygge

På trods af en historisk krise føler danskerne sig økonomisk trygge. Faktisk er trygheden på det højeste niveau, siden Danske Bank begyndte at måle på det i 2017.

Corona, smittetal, indlæggelser og nedlukninger. Usikkerhed har der været nok af, men alligevel har det tilsyneladende ikke rystet danskernes syn på deres egen økonomi. Det er en af konklusionerne i Danske Banks årlige rapport om Danskernes Økonomiske Tryghed (DØT), hvor 3.000 danskere er blevet spurgt ind til deres økonomiske situation.

”Den økonomiske tryghed er lige nu højere, end før coronakrisen ramte, og faktisk er trygheden den højeste nogensinde, siden Danske Bank i 2017 begyndte at kortlægge den økonomiske tryghed herhjemme. I alt 57 procent af alle danskere føler sig i dag i høj eller meget høj grad trygge ved deres nuværende økonomiske situation, og kun tre procent føler sig slet ikke trygge. Det vidner om, at det langt fra er en normal krise vi har været igennem,” siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank. 

Unge er mere utrygge
Utrygheden var dog at spore i marts 2020, hvor danskerne var mest utrygge, men siden da er optimismen spiret. Det gælder på tværs af landet, og rapporten viser også, at jo ældre man er, jo mere tryg er man. Det betyder dog også, at de unge ikke i samme grad oplever en tryghed i deres økonomi. Faktisk er trygheden ikke steget meget for aldersgruppen mellem 25-34 år, og som den eneste gruppe har de unge mellem 25-34 år oplevet et fald i trygheden siden august 2020.

Det er blot 24 procent af de 25-34-årige, der aldrig bekymrer sig om den daglige økonomi, mens hele 57 procent af danskere over 65 år aldrig bekymrer sig. 

 

Corona-krisen har jo først og fremmest været en sundhedskrise, og for flertallet af danskerne har de økonomiske påvirkninger været mindre end ved andre kriser. De unge er dog undtagelsen, da de især under nedlukningerne fik noget sværere ved at finde et job, og samtidig i højere grad end andre aldersgrupper oplever, at krisen er indgribende i deres sociale liv.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske Bank

 

Privat kontra offentlig
Ikke overraskende skiller arbejdsløse sig også ud. Her føler 46 procent sig slet ikke eller kun i mindre grad trygge ved deres økonomiske situation – for befolkningen som helhed gælder det kun 11 procent. 

Ser man på privat kontra offentlig ansat er der også en større tryghed blandt de offentligt ansatte, hvor 68 procent i høj eller meget høj grad føler sig trygge ved deres økonomiske situation. Det er en stigning fra 59 procent i 2019. Men det er ikke kun de offentligt ansatte, der er blevet mere trygge. Også ansatte i det private erhvervsliv oplever en stigende tryghed, hvor selvstændige erhvervsdrivende dog har oplevet et fald i deres økonomiske tryghed. 

”Tendensen er ikke så overraskende. De offentligt ansatte har oplevet stor jobsikkerhed under krisen, mens især de mindre selvstændige erhvervsdrivende har oplevet krisen på klods hold med nedlukninger og deraf følgende usikkerhed. Den store stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft de seneste måneder, har imidlertid også forbedret jobsikkerheden blandt de private ansatte,” påpeger Louise Aggerstrøm Hansen. 

 

Fakta om rapporten

  • Rapporten ’Danskernes økonomiske tryghed’ måler hvert år graden af økonomisk tryghed i Danmark.
  • Målingen sker på baggrund af landsdækkende spørgeundersøgelser om danskernes syn på deres økonomiske situation og deres bekymringer og forventninger til fremtiden.