Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Coronakrisen slår luften ud af danskernes boligoptimisme

På få uger er danskerne blevet markant mindre optimistiske omkring den fremtidige boligprisudvikling, og langt flere forventer dårligere økonomiske tider. Dog ikke for sig selv.

Danskernes boligprisoptimisme er blandt coronakrisens første økonomiske ofre.

I en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov lavede for Danske Bank i de første dage af marts, svarede blot fire procent af danskerne, at de forventede, at boligpriserne ville falde. I sidste uge viste samme undersøgelse, at det tal nu er steget til hele 25 procent. Andelen af danskere, der forventer stigende boligpriser faldt i samme periode fra 41 procent til 25 procent. 
”Opfordringen til selvisolation og den aktuelle økonomiske usikkerhed betyder, at der lige nu er meget få boligfremvisninger og handler. Desuden er renten steget ret markant og kombineret med bekymring for øget arbejdsløshed, er det naturligt, at danskernes syn på boligmarkedet har forandret sig”, siger privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen.

Prisfald på den korte bane
Færre handler vil alt andet lige betyde lavere priser, i hvert fald på den kommende bane.

 ”Jeg deler danskernes bekymring for boligprisfald de kommende måneder, men man skal tage prisudviklingen de kommende måneder med et gran salt. For den vil formentlig basere sig på relativt få handler, da mange købere og sælgere vil være afventende. På lidt længere sigt forventer vi dog, at boligpriserne igen så småt vil begynde at stige – men selvfølgelig fra et lavere niveau”, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

Den lavere tillid til udviklingen på boligmarkedet hænger sandsynligvis sammen med, at coronakrisens udvikling de seneste uger med nedlukning af store dele af danske og international økonomi har fået danskerne til at forvente forværrede økonomiske konjunkturer forude. 

Optimistiske på egne vegne
I de første dage af marts i år forventede næsten halvdelen af alle danskere (46 procent), at dansk økonomi ville udvikle sig stabilt. I sidste uge var samme andel faldet til 19 procent, og andelen af danskere, der forventede en forværring, steg i samme periode fra 24 procent til 64 procent.


Jeg deler danskernes bekymring for boligprisfald de kommende måneder, men man skal tage prisudviklingen de kommende måneder med et gran salt. For den vil formentlig basere sig på relativt få handler, da mange købere og sælgere vil være afventende.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske BankMange danskere forventer dog, at denne generelle forværring af dansk økonomi ikke vil ramme dem personligt.

Andelen af danskere, der forventer, at deres personlige økonomi vil forbedre sig i de kommende år, er ganske vist faldet fra 26 procent til 19 procent. Men hele 53 procent forventer, at deres personlige økonomi i de kommende år vil være på samme niveau som i dag, hvilket faktisk er en lille stigning siden tidligere i marts i år. 

”Coronakrisen har gjort danskerne mere usikre, men langt de fleste danskere har stadig god ro i maven omkring deres privatøkonomi. Et flertal bliver ikke direkte ramt på privatøkonomien af coronakrisen, og langt størstedelen frygter ikke for at miste deres job. Når det så er sagt, så ser vi en meget kraftig stigning i ledigheden for tiden, så selvom de fleste med rette forventer at gå fri, så er der altså allerede danskere, som mærker krisen på egen krop og pengepung. Både lønmodtagere og selvstændige”, siger Louise Aggerstrøm Hansen. 

Ikke bekymrede for pension og formue
Hele 39 procent svarer i undersøgelsen, at de forventer at coronakrisen vil forringe værdien af deres pensionsopsparing, men ifølge Louise Aggerstrøm Hansen tyder undersøgelsen på, at danskerne ikke er blevet mere bekymrede for deres personlige formue og pensionsopsparing: 

”Jeg tror, at de fleste forventer, at den ekstraordinære situation, vi er i nu, trods alt vil gå over med tiden, så vi vender tilbage til noget mere normalt, også når det kommer til formueudviklingen. Og heldigvis har de fleste da også en forholdsvis lang investeringshorisont og er gode til ikke at gå i panik”.