Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Pensionsformuerne stiger nu igen, men kvinder halter stadig bagefterLouise Aggerstrøm Hansen

Chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank


Vores økonomer og analytikere deler løbende deres viden med danskerne i medierne, på vores hjemmesider og sociale platforme. I kommentarerne her får du deres indledende reaktioner på og førstehåndsanalyse af de seneste økonomiske nøgletal.   Danskernes pensionsformuer steg med 7 procent i 2023 sammenlignet med det meget svage 2022, viser nye tal fra Danmarks Statistik, der korrigerer for den generelle prisudvikling. Fremgangen kommer ovenpå et voldsomt dyk på 20 procent i 2022, som følge af både høj inflation, kursfald og et svagt aktiemarked. Navnlig de kursfald, som stigende renter medførte i 2022, slog hårdt igennem på pensionsopsparingerne, da de ofte indeholder mange obligationer.

I kroner og ører svarer stigningen sidste år til, at vi i gennemsnit har 600.160 tusind kroner i pensionsopsparing (efter en korrektion for fremtidige skattebetalinger). Det er 43.362 kroner mere end i 2022.


I kroner og ører svarer stigningen sidste år til, at vi i gennemsnit har 600.160 tusind kroner i pensionsopsparing (efter en korrektion for fremtidige skattebetalinger). Det er 43.362 kroner mere end i 2022.

Louise Aggerstrøm Hansen

Chefanalytiker og privatøkonom, Danske BankBåde livrenter, ratepensioner og aldersopsparinger voksede sidste år. Det samme gjorde formuerne i ATP, men mens de andre typer så småt er ved at indhente det tabte fra sidste år, så ligger ATP formuerne fortsat lavere end på noget tidspunkt siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre tallene i 2014, med undtagelse af rædselsåret 2022.

Korrigeret for prisudviklingen ligger danskernes gennemsnitlige ATP formue dermed 34 procent lavere, end da de toppede i 2021, mens de andre pensionsformer er omkring 10-13 procent lavere end før faldet i 2022.

Fremgangen i pensionsformuerne i 2023 tegner indtil videre til at fortsætte i 2024, hvor begyndende rentefald, stigende aktiemarkeder, lavere inflation og et fortsat solidt arbejdsmarked giver danskerne flere penge til pensionisttilværelsen.


For alle aldersgrupper er mænds gennemsnitlige pensionsformuer dog større end kvinders. Det afspejler ikke mindst, at mænd i gennemsnit har højere indkomster at spare op af, og når kvinder samtidig har kortere arbejdstider, og længere perioder væk fra arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel, så giver det udslag i betydelige formueforskelle.

Louise Aggerstrøm Hansen

Chefanalytiker og privatøkonom, Danske BankDagens tal bekræfter også, at mænd fortsat har langt større pensionsopsparinger end kvinder.

I 2023 havde kvinder i gennemsnit en opsparing, der var 24,8 procent lavere end mændenes. Forskellen har ligget nogenlunde stabilt omkring 25 procent de seneste år, men er faldet fra at udgøre næsten 30 procent i 2014, hvor statistikken starter.

Tendensen til faldende forskel afspejler sig også i, at forskellen klart er størst blandt de ældre generationer, hvor mænd over 75 år har næsten dobbelt så meget i pensionsopsparing som kvinder i samme aldersgruppe.

Louise Aggerstrøm Hansen i andre medier

Du kan også følge Louise på X og LinkedIn eller lytte til ugens vigtigste nyheder om økonomi på Markedspladsen.For alle aldersgrupper er mænds gennemsnitlige pensionsformuer dog større end kvinders. Det afspejler ikke mindst, at mænd i gennemsnit har højere indkomster at spare op af, og når kvinder samtidig har kortere arbejdstider, og længere perioder væk fra arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel, så giver det udslag i betydelige formueforskelle. Formueforskelle, der ikke tegner til at blive udlignet lige foreløbigt.