Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook: På vej mod opsving med forbrugerne som joker

Der er mange lyspunkter i den seneste udgave af Nordic Outlook, hvor vores økonomer leverer deres prognose for de nordiske økonomier. Men renterne kan spille forbruget et puds, og det kan påvirke opsvinget.Det lysner i horisonten.

Det er i hvert fald det indtryk man får i Danske Banks seneste udgave af Nordic Outlook.

Stigende realløn, tegn på lavere renter, lav ledighed og stigende huspriser er alt sammen positive elementer, der kan bidrage til at sætte yderligere skub i den danske økonomi.

”Ser man isoleret på Danmark, er der større potentiale for positive overraskelser end negative. Husholdningernes finanser er i gennemsnit bemærkelsesværdigt stærke og ser ud til at blive yderligere styrket, hvilket kan give anledning til et mere markant opsving i forbruget, end vi har forudset. Risikoen for negative overraskelser skyldes primært usikkerheden omkring den globale økonomi. Dansk økonomi står generelt godt, og det tegner til at det kommer til at føles bedre ude i virksomhederne og i husholdningerne i Danmark,” siger cheføkonom Las Olsen. 

Se videoen med Las Olsen, hvor han tager en hurtig temperatur på dansk økonomi:
b2decd65-305c-445a-a87d-fe2bf74fb1ba


Renterne påvirker forbrugerne

Der er dog et men. Renterne. For selv om der i 2023 var forventninger om faldende renter i 2024, så lader det vente på sig, og økonomerne er generelt enige om, at 2024 vil byde på færre rentesænkninger end oprindeligt forventet.  Og det gør at de danske husholdninger, der ellers er ganske velpolstrede, nu er lidt af en joker.

For trods markante lønstigninger med de største lønhop siden midten af 1980’erne, så er de danske forbrugere fortsat tøvende. Efterdønningerne fra den høje inflation samt fortsat høje renter afspejler sig i forbrugertilliden, der under inflationskrisen ramte det laveste niveau i 45 år. Og selv om forbrugertilliden er stigende, er den stadig kritisk. 

”Forbrugsvæksten i vores prognose er meget afdæmpet i forhold til stigningen i købekraften, så hvis danske forbrugere beslutter sig for at omsætte en større del af deres indkomstvækst til forbrug, end vi antager, kan efterspørgslen potentielt blive mere solid. Det afhænger dog sandsynligvis meget af renten, hvor tilbageholdende centralbanker også kan få forbrugerne til at holde igen med forbruget,” siger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen.

Økonomien har generelt vist sig at være mere robust overfor stigende renter end forudset, og med en ganske høj lønvækst er der nu ikke udsigt til markant lavere renter på den korte bane. Tidligere har forventningen generelt været et renteniveau på 2,5% i USA og lidt over 2% i Europa, men det begynder nu at se en smule urealistisk ud for 2024 og 2025. 

Forbrugsvæksten i vores prognose er meget afdæmpet i forhold til stigningen i købekraften, så hvis danske forbrugere beslutter sig for at omsætte en større del af deres indkomstvækst til forbrug, end vi antager, kan efterspørgslen potentielt blive mere solid. 

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske BankIndustrien kæmper fortsat

Også industrien i Danmark har set pessimistisk på fremtiden, hvor man efterhånden har kæmpet længe med en global industriel recession.  Danmarks BNP er i høj grad påvirket af medicinalindustrien, men det forventes gradvist at ændre sig, så flere virksomheder kommer til at mærke fremgangen. 

“Den globale industrielle recession har efterhånden nået bunden, men det betyder ikke, at der er udsigt til en buldrende fremgang i den nærmeste fremtid. Industrisektoren er generelt fortsat udfordret af høje renter og forsigtige forbrugere, selvom møbelindustrien dog har været et lyspunkt," siger Las Olsen.

Samlet set er forventningerne til BNP i Danmark nu på 2,1% i 2024 og 2% i 2025. Tallene er opjusterede fra henholdsvis 1% i 2024 og 1,6% i 2025.

Overblik over Norden

Norge: Væksten er stigende 
I Norge bidrager eksporten, olieinvesteringer og det offentlige forbrug positivt til væksten, mens privatforbrug og investeringer trækker i den anden retning. Lavere renter kombineret med lavere inflation og højere lønvækst forventes at øge husholdningernes købekraft. Norges Bank forventes at holde renten uændret på 4,5 procent på møderne i juni og august, før den leverer sin første rentenedsættelse i september.

Sverige: På vej mod et opsving
Kigger vi mod Sverige, peger de fleste indikatorer på, at den svenske eksport vil fortsætte med at klare sig godt på trods af svagheder hos bl.a. Sveriges største handelspartner Tyskland. Det svenske inflationstryk lå i marts og april under Riksbankens forventninger, og Riksbanken foretog sin første rentenedsættelse i maj og signalerer yderligere to i anden halvdel af året.

Finland: Forsigtige tegn på et vendepunkt 
Kigger vi mod Finland, er den finske økonomi kommet sig ovenpå en teknisk recession i begyndelsen af året. Lave tillidsindikatorer antyder dog, at økonomien fortsat var sløv i andet kvartal, men samtidig er der udsigt til, at øget privatforbrug, faldende inflation og en gradvis styrkelse af eksporten vil holde økonomien på vækstsporet i 2024.

Prognose for BNP i Norden

Land

2023

2024*

 2025*
Danmark 
1,8% 2,1% (1,0%) 2,0% (1,6%)
Sverige 
0,3% 1,5% (1,5%) 2,0% (2,0%)
Norge 
1,1% 0,9% (1,1%) 2,0% (2,1%)
Finland
-1,0%-0,4% (-0,4%) 1,8% (1,9%)

*Prognose.
Tal i parentes er fra marts 2024