Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Optimismen spirer i mindre og mellemstore danske virksomheder

En ny undersøgelse fra Danske Bank gennemført af Epinion viser, at optimismen spirer hos mindre og mellemstore danske virksomheder (SMV'er). Undersøgelsen er foretaget blandt 900 beslutningstagere i virksomheder med 2-249 ansatte, og den bekræfter de forventninger, vi møder hos vores kunder. 

Highlights fra undersøgelsen

Mindre og mellemstore virksomheder har positive forventninger til omsætningen i det kommende år.

  • Knap to tredjedele tror på vækst i omsætningen i 2019 - mere end hver fjerde forventer endda en vækst på over 10 procent.
  • Kun omkring fem procent forventer nedgang i omsætningen.
Optimismen rammer også behovet for nye medarbejdere.

  • 30 pct. af virksomhederne forventer at øge antallet af ansatte.
  • Kun fem procent forventer at have færre medarbejdere om et år.
Tendensen til, at danske virksomheder ser muligheder i det danske hjemmemarked er tydelig.

I de to seneste års lignende undersøgelser fra Danske Bank er udsigten til vækst også knyttet til ordrefremgang netop i Danmark.

  • 34 procent mener, at øget indenlandsk efterspørgsel er den største mulighed for vækst i virksomheden de kommende år. 
Den største barriere for vækst er mangel på kvalificeret arbejdskraft – og det problem vokser år for år.

Ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, får virksomhederne lidt luft fra, at folkepensionsalderen stiger, men det er et mere åbent spørgsmål, om vi kan blive ved med at tiltrække arbejdskraft udefra. Også mange andre steder i Europa mangler virksomhederne folk.

  • I 2016 viste vores undersøgelser, at 12 pct. mente, at mangel på kvalificeret arbejdskraft ville blive den største hindring for vækst.
  • Nu viser vores undersøgelse, at tallet i løbet af 3 år er vokset fra 12 pct. til næsten 30 pct.  

 

Øget udlån kan understøtte vækst- og investeringsplaner  

Det er naturligvis stærkt at se, at optimismen spirer i dansk erhvervsliv til trods for den uro, der lige nu er omkring handelskrige og et kommende Brexit. Undersøgelsen bekræfter de forventninger, vi møder hos vores egne kunder. Og vi har kapaciteten til at understøtte deres vækst- og investeringsplaner med øget udlån. Vi skal sørge for at bringe vækstforventningerne ind i vores strategiske dialog med kunderne, så vi sikrer, at vi får hjulpet dem i den rigtige retning og godt på vej mod deres nye markeder.

Niels Bang-Hansen 

Chef for mindre og mellemstore erhvervskunder, Danske Bank

Forventningerne hos store virksomheder 

De mindre virksomheder er mere optimistiske end de store. Ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, står de mindre og mellemstore virksomheders optimisme i kontrast til de store virksomheder, der generelt har skruet ned for optimismen over det seneste år.

Det kan hænge sammen med, at SMV’erne er mere orienterede mod hjemmemarkedet, mens der ude omkring i verden er kommet temmelig mange udfordringer, så som handelskrig, politisk krise i Italien, risiko for hårdt Brexit, afmatning i Kina, lavere vækst i Europa og rentestigninger i USA.