Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny Green Deal fra EU: Den finansielle sektor spiller en nøglerolle i den grønne omstilling

EU er i dag klar med en ny handlingsplan for, hvordan Europa kan blive klimaneutralt i 2050. Vi støtter den nye Green Deal, og arbejder målrettet med at skubbe til den grønne omstilling gennem vores kerneforretning.

I dag lancerer EU med deres Green Deal en handlingsplan, der sætter en kurs for den grønne omstilling af samfundet. Som et led i handlingsplanen vil EU fremsætte en klimalov, der skal forpligte medlemslandene til et bindende mål om at gøre Europa klimaneutralt i 2050. 

Handlingsplanen omfatter også en strategi for øget grøn finansiering, som forventes lanceret i juni 2020.


Handlingsplanen er et vigtigt led i den grønne omstilling. Som bank anerkender vi, at vi har et stort ansvar i kraft af vores kerneforretning. Overgangen til en bæredygtig økonomi er enormt finansieringskrævende, så her er det vores ansvar at bidrage til nye løsninger inden for for eksempel investeringer og långivning.

Berit Behring

Head of Wealth Management og ansvarlig for social ansvarlighed og bæredygtighed, Danske BankGrønne obligationer 
 Et konkret eksempel på en finansiel løsning er grønne obligationer, hvor obligationens midler er øremærket bæredygtighedsfremmende formål.
Danske Bank er på globalt plan blandt de banker, der udsteder flest grønne obligationer for kunder med udstedelser for DKK 103 mia. i 2019 indtil videre. 


I marts 2019 lancerede vi  vores eget green bond framework, som gør det muligt selv at udstede grønne obligationer, og på den baggrund gik Realkredit Danmark ud med den første grønne realkreditobligation i det danske marked. 

ESG i alle processer
Et andet vigtigt element er  vores arbejde med ESG-faktorer(Environment, Social and Governance faktorer) i alle investerings- og udlånsprocesser. Her fokuserer vi bl.a. på virksomhedernes klimapåvirkning og går i dialog med dem for at påvirke dem til at adressere klimaforhold og nedbringe deres CO2-udledning. Derudover investerer vi ikke i eller låner til virksomheder, hvor størstedelen af omsætningen kommer fra kul eller tjæresand. Det er vores mål, at samtlige af vores porteføljeforvaltere kan forklare, hvordan de integrerer ESG i deres proces inden udgangen af 2020. 

Vi tilbyder også to investeringsfonde, der investerer i grøn omstilling og rent vand. ”Samlet set ønsker vi at øge andelen af grøn finansiering og grønne produkter, så vi kan være med til at accelerere den grønne omstilling. Det næste naturlige skridt for os vil være at sætte kvantitative målsætninger for dette arbejde, hvilket også er i tråd med vores tilslutning til FN’s principper for bæredygtig bankdrift,” siger Berit Behring. 

Danmark i front med konkrete anbefalinger til den finansielle sektor
Danske Bank har også været tæt involveret i Finans Danmarks udarbejdelse af 20 anbefalinger til den finansielle sektor, der udkom i sidste uge og skal medvirke til, at den finansielle sektor kan være med til at accelerere den bæredygtige omstilling. 

Sådan er bæredygtighed en del af Danske Banks forretning

  • Danske Bank definerede i 2018 klima som en hjørnesten i sin 2025-strategi for bæredygtighed. Heri satte vi en række strategiske målsætninger om at kunne udbyde grønne lån, grønne investeringer, udstede vores egne grønne obligation samt hjælpe vores kunder med at udstede grønne obligationer. 
  • Vi har i 2019 indtil videre hjulpet vores kunder med at udstede grønne obligationer for DKK 103 mia. Vi har ligeledes øget antallet af grønne lån og sustainability-linked lån til vores corporate kunder. Det er vores målsætning at øge andelen af grønne lån og grønne obligationsudstedelser i de kommende år.
  • Danica har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 100 mia. kr. frem mod 2030.
  • 100% af porteføljeforvalterne skal kunne forklare, hvordan de integrerer ESG i deres proces inden udgangen af 2020.