Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bolig Fri hitter særligt hos børnefamilier – og nu bliver det muligt at låse renten fast i op til 10 år

Danske Bank giver nu danske boligejere nye muligheder for at sikre sig mod rentestigninger. I dag den 9. maj 2019 lancerer vi nemlig Danske Bolig Fri med mulighed for at låse renten 1-10 år som et konkurrencedygtigtig alternativ eller supplement til realkreditfinansiering.

Danske Banks boliglån, Danske Bolig Fri, benyttes i stigende omfang som supplement eller et konkurrencedygtigt alternativ til realkreditlån. Men hvor låntypen indtil nu alene har henvendt sig til kunder, der ønsker en helt kort rente med rentetilpasning hver tredje måned, så kan boligejere, der ønsker større rentetryghed, fremover også vælge at fastlåse renten i op til 10 år.  

Den nye mulighed er unik i markedet og matcher den tendens, som vi kan se i forhold til kundernes valg af realkreditfinansiering – bare på bankboligfinansiering. Vi forventer, at muligheden vil bidrage til øget konkurrence i forhold til boligudlån, da vi nu også indenfor bankfinansiering kan tilbyde et konkurrencedygtigt alternativ til boligejere, der ønsker større sikkerhed om renten.

Lars Alstrup

Kommerciel direktør, Danske Bank

Mange kombinerer realkredit og bankboliglån
Flere og flere kunder er blevet opmærksomme på, at Danske Bolig Fri kan være et stærkt supplement eller alternativ til realkreditlån. 2 ud af 3 lån er tillægslån, så mange boligejere vælger en kombination af bank- og realkreditlån. En af styrkerne ved Danske Bolig Fri er fleksibiliteten. Man kan altid indfri lånet til kurs 100 uden omkostninger, og man kan betale ekstraordinært af på lånet. Med det nuværende lave renteniveau, hvor det er svært at få rente på sine indlån, tiltaler det mange. 

7 ud af 10 Danske Bolig Fri kunder er børnefamilier 
"Især blandt børnefamilier er vores bankboliglån særligt populære. 7 ud af 10 af lånene er i dag optaget af børnefamilier. Det hænger helt sikkert sammen med den fleksibilitet, som lånet har indbygget, og som har stor betydning for mange, ikke mindst børnefamilier", siger Lars Alstrup.


Han fortsætter: "Der kan være år, hvor man gerne vil betale mere af på lånet, men også år, hvor barnet skal på efterskole eller konfirmeres, hvor budgettet kan være lidt mere stramt. Og her kan et bankboliglån altså tilbyde en helt særlig fleksibilitet".  

Individuel vurdering altid vigtig
Kundernes behov, præferencer og økonomiske forhold er forskellige. Derfor vil det også være en individuel vurdering, hvorvidt man vil anbefale kunder et traditionelt realkreditlån, Danske Bolig Fri eller måske en kombination af de to låntyper.

Fakta om Danske Bolig Fri

  • Danske Bolig Fri er et banklån med variabel rente med pant i fast ejendom.
  • Pantebrevsrenten fastsættes hvert kvartal på baggrund af markedsrenten CIBOR-3M 
  • Mulighed for at sikre renten i op til 10 år med et ekstra tillæg til CIBOR 3M 
  • Mulighed for at tilvælge fast ydelse på lånet
  • Mulighed for kvartalsvis afdragsfrihed i op til 10 år fordelt på hele lånets løbetid med et ekstra tillæg.  
  • Løbetid 1-30 år
  • Belåning op til 80 procent af boligens værdi (75% for fritidshuse)
  • Lånet kan indfries når som helst til kurs 100 – uden det koster kunden noget gebyr.
  • Mulighed for ekstraordinært afdrag på lånet – uden det koster kunden noget gebyr. 

Læs også mere på danskebank.dk/danskeboligfri  

Pris

Den samlede variable kunderente på et Danske Bolig Fri inklusiv individuelt variabel rentetillæg ligger i rentespændet på 0,1975 – 0,6975 i årlig rente. 

Hvis man derudover ønsker at sikre renten i 1-10 år betales et rentetillæg på 0,04 – 0,93 % p.a. afhængig af, hvor lang tid, man ønsker at sikre renten. Det nævnte tillæg for fast rente er pr. 7. maj 2019 og vil variere fra dag til dag. 
Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu