Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktiesparekonto - styrkelse af dansk aktiekultur 

Et politisk flertal har givet danskerne en ny opsparingsform med Aktiesparekonto. Aktiesparekonto giver danskerne mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i frie midler. 

Med Aktiesparekonto har et politisk flertal i Folketinget givet danskerne en alternativ måde at spare op på ved indgangen til 2019.

Opsparingsmetoden skal styrke den danske aktiekultur og dermed væksten i samfundet ved at alle danskere får mulighed for at investere 50.000 kr. i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger med en skat på 17 % af afkastet. Der beskattes efter lagerprincippet. Den alternative beskatning af almindelig aktieinvestering for frie midler ligger på mellem 27% og 42% afhængig af gevinstgrundlaget. 

50.000 kr. kan om 5 år blive til

*Forudsætninger: Efter år 5 afstås aktierne på den ”normale aktieinvestering”, således at skatten forfalder. Indtil da handles der ikke aktier (køb og hold-strategi). Der udbetales ikke udbytte fra aktierne. Investor er ugift. Investor har ikke aktier eller fremførbare tab udenfor Aktiesparekontoen. Modellen bygger på et fast, årligt afkast på 5 pct. Modellen tager således ikke højde for, at afkastet kan være anderledes, eller at der kan være negative afkast undervejs eller til sidst. Fordelen ved at bruge en Aktiesparekonto, afhænger af, hvilket afkast du ender med at opnå på din investering. I nogle tilfælde ved negativt afkast kan det være en ulempe at have investeret via en Aktiesparekonto. 

Jeg håber, at Aktiesparekontoen sætter tanker i gang hos nogle af dem, der ellers ikke normalt tænker, at investering som noget for dem. Mange danskere har rigtigt mange penge stående på en konto med nul i rente – det kan der være mange gode grunde til, men for en del står pengene og samler støv, fordi man ikke har forholdt sig aktivt til, hvordan og hvornår de skal bruges. Og det er især for den gruppe, jeg håber, Aktiesparekontoen kan virke som en god anledning til at få forholdt sig mere aktivt til, hvordan ens penge skal investeres – også selvom man når frem til en anden investeringsløsning.

Louise Aggerstrøm 

Privatøkonom, Danske Bank

Ved den rette investering via Aktiesparekonto kan investeringen altså blive til mange penge over tid - både sammenlignet med en investering i frie midler, men også sammenlignet med at have pengene stående på en konto i banken til stort set ingenting i rente. 

Faktisk risikerer den enkelte dansker, at opsparingen i banken bliver til en reel underskudsforretning, fordi inflationen udhuler købekraften i pengene. Investering handler altså ikke kun om at få opsparinger til at vokse, men også om at beskytte opsparingerne mod inflation. Fakta om Aktiesparekonto 

  • Består af en indlånskonto og et værdipapirdepot.  
  • Kan kun anvendes til frie midler, dvs. ikke pension eller midler i en virksomhed. 
  • Maksimalt indskud: 50.000 kr.
  • Der kan oprettes én Aktiesparekonto pr. person. 
  • Der kan investeres i børsnoterede aktier og aktiebaserede udloddende investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst. 
  • Skatten på afkast er 17% og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. 

     

Læs mere på danskebank.dk