Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske banker præsenterer fælles anbefalinger til bekæmpelsen af hvidvask


Danske Bank har været med til at udvikle 25 anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor og myndighederne kan forbedre indsatsen mod finansiel kriminalitet.

Anbefalingerne indgår i en ny rapport fra Finans Danmarks Hvidvask Task Force. Task forcen blev lanceret i december sidste år i kølvandet på en række sager i finanssektoren, herunder sagen om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial. Formålet med task forcen har været at undersøge, hvordan sektoren kan styrke kampen mod finansiel kriminalitet gennem øget samarbejde og fælles løsninger.

”Som bank spiller vi en central rolle i at forhindre kriminelle i at trænge ind i det finansielle system, og vi har derfor et ansvar for at opfange og rapportere mistænkelige transaktioner til myndighederne.

Historisk set har vi ikke været gode nok på det her område, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at kampen mod finansiel kriminalitet er en hovedprioritet for Danske Bank, og vi har derfor taget en række initiativer og investeret massivt i området i de senere år,” siger Philippe Vollot, Chief Compliance Officer i Danske Bank, og fortsætter:
Anbefalingerne fra task forcen ligger i tråd med meget af det, vi allerede gør i Danske Bank. Vi støtter fuldt ud op om, at indsatsen mod finansiel kriminalitet styrkes yderligere gennem forbedret samarbejde mellem den finansielle sektor og myndighederne, så vi som samfund kan blive endnu mere effektive i at holde de kriminelle ude.

Philippe Vollot

Chief Compliance Officer, Danske BankFælles løsninger på tværs af sektor og myndigheder
Blandt anbefalingerne er fem fælles it-løsninger, som bankerne allerede er i gang med at se på, samt et forslag til en fælles enhed, hvor banker og myndigheder kan dele viden og udveksle efterretninger om specifikke mistænkelige sager. 

Næste skridt: Implementering af anbefalingerne
Næste skridt er, at arbejdet med at implementere de sektor-specifikke anbefalinger på tværs af finanssektoren vil fortsætte, mens anbefalingerne også vil blive diskuteret med relevante myndigheder og politikere. 


Anbefalingerne dækker 5 spor


1. Fælles IT-løsninger

2. Øget samarbejde med myndighederne

3. Uddannelse

4. Adfærdsprincipper

5. Øget transparens


Danske Banks indsats for at bekæmpe finansiel kriminalitet inkluderer

  • Flere end 2.500 medarbejdere, der arbejder med compliance og med at bekæmpe finansiel kriminalitet
  • 2 mia. DKK i yderligere investeringer til at styrke vores indsats over en treårig periode
  • ·Øget obligatorisk træning af alle medarbejdere i at identificere mistænkelige forhold
  • Samarbejde på tværs af sektoren og med myndighederne for at forbedre vores fælles indsats
Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu