Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktivt ejerskab: Energi stod øverst på dagsordenen i 2018

Danske Bank har netop lanceret rapporten om vores aktive ejerskab i 2018. Den viser, at energirelaterede emner blev oftest diskuteret med selskaber, som vi har investeret i.

Når vi investerer vores kunders opsparinger og aktiver, forventer de, at vi investerer bæredygtigt og integrerer miljø, sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i investeringsprocessen.

Bæredygtige investeringer er en vigtig del af vores ansvar over for kunderne, og når vi inkorporerer ESG sammen med finansielle faktorer, får vi større viden om de selskaber, som vi investerer i - deres risici og muligheder - og vi kan træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger. Kort sagt er ESG forankret i vores investeringsprocesser, og vi kalder vores tilgang for 'ESG Inside'.

Tager ansvar
Vores tilgang til aktivt ejerskab tager udgangspunkt i, at vi mener, det er mere bæredygtigt at adressere udfordringer gennem dialog med selskaber og ved at stemme på deres generalforsamlinger end at frasælge selskaber og vende ryggen til. Det er kun ved at forblive investeret i selskaber, at vi har mulighed for at påvirke dem i en positiv retning og være en ansvarlig investor.

Aktivt ejerskab gennem dialog og stemmeafgivelser 
Dialog med vores porteføljeselskaber er en vigtig del af investeringsprocessen, da det giver vores investeringsteams en bedre forståelse af deres forretningsmodeller og strategier. Ved at stemme på generalforsamlinger og gennem dialog kan vores investeringsteams påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretning, udfordre deres strategier og understøtte deres udvikling og vækst.

Energi: Det hyppigste emne
Danske Banks investeringsteams diskuterer en lang række væsentlige ESG-aspekter med porteføljeselskaber som f. eks. arbejdsforhold, produktsikkerhed, anti-korruption og bæredygtighed generelt.

Rapporten for aktivt ejerskab i 2018 viser, at energieffektivitet og energitransformation var blandt de emner, der oftest blev diskuteret. Det er drevet af de forandringer, som energi- og forsyningssektoren gennemgår i disse år, og som primært er drevet af politisk regulering og nye energieffektive teknologier.

Oftest diskuterede ESG emner

"I dag er der en bevægelse imod energiproduktion med lavere CO2-udledning, og det giver interessante muligheder hos energi- og forsyningsselskaber. Og igennem tæt dialog med porteføljeselskabernes ledelse kan vi identificere de selskaber, der er bedst positioneret til at skabe langsigtet værdi. 

Eksempelvis zoomer vi ind på udviklingen af infrastruktur til el-biler, erstatning af kulbaseret energiproduktion samt olieselskaber, der fokuserer på at reducere deres CO2-udledning gennem renere energiformer," siger Kasper From Larsen, Senior porteføljeforvalter og sektorspecialist inden for energi og forsyning hos Danske Bank.

Reducerer risici og nye forretningsmuligheder
Kasper From Larsen mener, at energispørgsmål fortsat vil være højt på dagsorden i de kommende år, da selskaber i stigende grad påvirkes af nye teknologier, regulering og globale ændringer i forbrugeradfærd.


Grøn energi er i stigende grad et fokusområde for samfundet og kunder rundt omkring i verden, og de selskaber, der tager del i transformationen, vil sandsynligvis være de bedste investeringer. Ud over at identificere investeringsmuligheder er vi også i dialog med porteføljeselskaber for at forbedre deres ESG-performance. På den måde påvirker vi dem både til at reducere risici inden for ESG - men måske endnu vigtigere - til at gribe forretningsmuligheder, der ellers kunne være gået tabt.

Kasper From Larsen

Senior porteføljeforvalter og sektorspecialist inden for energi og forsyning, Danske Bank

Mere om aktivt ejerskab  

Hvad er aktivt ejerskab?
Aktivt ejerskab handler om at bruge sine rettigheder som aktionær til at påvirke aktiviteter og ledelsen hos selskaber, man er investeret i. Aktivt ejerskab er en af de mest effektive måder til at håndtere risici, maksimere afkast og bidrage positivt til samfundet. Aktivt ejerskab er en del af vores ansvar over for vores kunder for at kunne skabe det bedst mulige og mest stabile afkast.

Rapport om aktivt ejerskab 2018
Dyk ned i andre insights fra vores samlede rapport om aktivt ejerskab for 2018.  

Download rapporten