Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Skoleelever sætter hverdagsøkonomi på skoleskemaet med støtte fra Danske Bank

Danske Skoleelever og Danske Bank vil med det nye tiltag sætte fokus på at give elever gode pengevaner, der gør dem i stand til at begå sig i hverdagssituationer, hvor penge og økonomi indgår, senere i livet.

Danske Skoleelevers og Danske Banks nye tiltag ’Peng’ Pong’ sætter hverdagsøkonomi på skoleskemaet i mellemtrinet 4.-6. klasse med køreklart undervisningsmateriale og lærervejledninger. I løbet af det næste halve år tager Danske Skoleelever rundt til 10 testklasser, som skal igennem fire Peng’ Pong undervisningsmoduler og give feedback for at sikre, at materialet tilpasses målgruppen. Ved at involvere eleverne i udviklingen af materialet sikrer Danske Skoleelever og Danske Bank god og dialogbaseret undervisning i øjenhøjde.


Som barn eller ung handler det om at øve sig i en tryg kontekst, og øvelse gør som bekendt mester. Dermed får børn de bedste betingelser for finansiel tryghed, når de bliver voksne.

Anne Juel Jørgensen

Chef for Danske Banks læringstiltag til børn og unge”Vi ved, at gode pengevaner dannes tidligt i livet, og dårlige pengevaner kan få livslange konsekvenser. Gode pengevaner er altså noget, børn og unge skal lære på linje med andre vigtige færdigheder både hjemme og i skolen. Derfor bakker vi op om Danske Skoleelever, når de sætter hverdagsøkonomi på skoleskemaet. Som barn eller ung handler det om at øve sig i en tryg kontekst, og øvelse gør som bekendt mester. Dermed får børn de bedste betingelser for finansiel tryghed, når de bliver voksne,” siger Anne Juel Jørgensen, chef for Danske Banks læringstiltag til børn og unge.

Ifølge Danske Skoleelevers formand, Esther Vyff, viser eleverne stor interesse for at lære om emnet, der ikke sædvanligvis indgår i skoleskemaet. ”Vi vil løse nogle af de udfordringer, der kan opstå i begyndelsen af ens voksenliv, hvis man mangler forståelse for økonomi og finansiel dannelse. Og jeg oplever blandt eleverne en kæmpe velvilje til at opnå denne forståelse. Eleverne vil gerne tage ansvar for deres finansielle dannelse. Vi mangler bare redskaberne. Det håber jeg, at vi og Danske Bank kan give med ’Peng’ Pong’,” siger hun.

Godt fra start med gode pengevaner
Ifølge Anne Juel Jørgensen er der mange gode grunde til at sætte hverdagsøkonomi på skemaet allerede i mellemtrinet. ”Vi ved fra forskningen, at gode pengevaner bliver dannet tidligt i livet. De første frø bliver sået, når vi leger købmand som 3-4 årige. De helt basale pengevaner er udviklet, når vi bliver 7 år. Hvis man som barn har haft sine egne penge, f.eks. lommepenge, og har øvet sig i et trygt og sikkert miljø, er man derfor bedre klædt på til voksenlivet.”


Danske Skoleelever på besøg på Kroggårdsskolen i Odense

For at sikre virkelighedsnær undervisning bliver skoleeleverne introduceret for hverdagsøkonomiske dilemmaer. Danske Skoleelever tager derfor fat i emner såsom prioritering af penge og opsparing. Derudover skal eleverne igennem et dilemmaspil, hvor de skal tage stilling til hverdagssituationer, der bl.a. inkluderer venner og familie.

Undervisningsmaterialet vil blive lanceret på www.pengpong.dk