Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

PengeSkyen: Nyt inspirationsunivers til at tale om gode pengevaner med børnene

Pengeskyen er til de forældre, der gerne vil lære deres børn at navigere i det til tider indviklede digitale pengelandskab. Vi har lanceret universet , fordi vi gerne vil bidrage til det samfund, vi er en del af.

De fleste forældre har fokus på at lære deres børn om penge og økonomisk ansvarlighed. Og undersøgelser viser også, at forældre tit taler med deres børn om penge, men flere savner værktøjer til at lære gode pengevaner videre til deres børn.  Det er især i lyset af, at kontanterne forsvinder ud af vores samfund, og vores forbrug bliver mere og mere digitalt, og pengene er usynlige og dermed mere uhåndgribelige for børnene. 

Det stiller nye krav til samtalen om penge og et behov for at tale endnu mere om penges værdi med vores børn. Den viden, de gode råd og inspiration vil vi i Danske Bank gerne være med til at stille til rådighed for forældre, og derfor har vi skabt PengeSkyen 

Sammen med eksperter 
I PengeSkyen sætter vi sammen med en række eksperter fokus på emner som pengeforståelse, opsparing, forbrug og digitale penge. Det er også muligt at følge Signe Lindkvist i en række videoer, når hun laver eksperimenter med forældre og børn, som kan inspirere til at give gode pengevaner videre. For eksempel tester hun her, om børn og voksne har samme opfattelse af, hvad ting i hjemmet er værd:


b465ad10-00090258-d46ea254
”Vi har lanceret PengeSkyen, fordi vi ønsker, at børn får de bedste forudsætninger for at få gode pengevaner i voksenlivet. Pengevaner dannes tidligt i livet, og dårlige pengevaner kan få livslange konsekvenser. Med PengeSkyen ønsker vi at øge både kendskabet og forståelsen for, hvad gode pengevaner betyder i hverdagen – og være med til at inspirere forældre til at tale mere om penge derhjemme”, siger Anne Juel Jørgensen, chef for Danske Banks læringstiltag til børn og unge.

Hun peger på, at undersøgelser også viser, at børn og unge får de bedst mulige betingelser for finansiel tryghed i voksenlivet, hvis de får opbygget gode pengevaner på linje med andre vigtige færdigheder.

Jo tidligere børn bliver eksponeret for penge og finansielle beslutninger, jo flere muligheder får de for at øve sig. Og øvelse gør som bekendt mester. Derfor er det for eksempel også en god idé at give børn lommepenge fra en tidlig alder, involvere børnene i indkøb og andre økonomiske beslutninger i hjemmet. På den måde hjælper man dem til at få skabt et fornuftigt forhold til penge.

Anne Juel Jørgensen

Chef for Danske Banks læringstiltag til børn og ungeEn del af Danske Banks strategi for samfundsansvar 

I Danske Bank ønsker vi at være med til at skabe finansiel tryghed for forældre og børn i hele Norden ved at skabe gode pengevaner for livet. Det er både i samfundets og bankens interesse. Derfor er ’Finansiel forståelse’ også et af Danske Banks syv fokusområder inden for samfundsansvar og bæredygtighed, og vores 2023-mål er, at vi vil understøtte 2 mio. børn, unge og deres forældre med værktøjer inden for finansiel forståelse.

”Vi bygger videre på det fundament, vi allerede har skabt gennem de seneste 10 år, hvor vi målrettet har arbejdet med at skabe finansiel forståelse blandt børn og unge med forskellige læringsuniverser. Den indsats vil vi nu accelerere, og på den måde bidrage til at hjælpe børn og kommende generationer til at få økonomisk tryghed”, siger Anne Juel Jørgensen.