Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Frivilligt arbejde med håndgribelige resultater

Danske Banks frivillighedsprogram Time to Give, der giver medarbejdere mulighed for at lave frivilligt arbejde med løn skaber gladere medarbejdere og har samtidig en helt håndgribelig samfundsgevinst, viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet Moos-Bjerre.

Siden 2019 har mere end hver tiende medarbejder i Danske Bank udført frivilligt arbejde i arbejdstiden, og ifølge et dansk analyseinstitut kan værdien for lokalsamfundet gøres op i kroner og øre. 

Således har analyseinstituttet Moos-Bjerre estimeret, at i alt 472 Danske Bank medarbejdere alene i år har skabt værdi for danske NGO’er og organisationer for samlet 663.422 kroner. Billede: Afdeling i Danske Bank samler affald for Ren Natur på deres Time to Give-dag

Hertil kommer gevinsterne ved øget motivation og stolthed over egen arbejdsplads, som ifølge undersøgelsen er en sidegevinst, når virksomheder tillader medarbejdere at arbejde frivilligt i arbejdstiden. 

“Det er fedt, vi har fået data på, hvad vores corporate volunteering betyder i Danmark,” siger Nicoline Weih, der er chef for Danske Banks program for frivilligt arbejde.

“Vi er nysgerrige på, om det virker, det, vi laver. Vi vil jo gerne have, at det gør en forskel – og nu har vi evidens for, at det gør det”, fortsætter hun. 

Tilpasset coronakrisen
Det frivillige arbejde i Danske Bank er organiseret under et program kaldet Time to Give, der blev indledt i februar 2019, og som eksisterer i 10 lande, hvor Danske Bank driver virksomhed. Før det var det muligt for Danske Bank-medarbejdere i Indien og Nordirland at yde en frivillig indsats i lokalområdet med løn fra Danske Bank. 

Gennem Time to Give-initiativet tilbyder Danske Bank udvalgte, frivillige jobs gennem partnerskaber med blandt andre Hus Forbi, Ren Natur og Børnehjælpsdagen i Danmark.

Vi er nysgerrige på, om det virker, det, vi laver. Vi vil jo gerne have, at det gør en forskel – og nu har vi evidens for, at det gør det.

Nicoline Weih

Chefkonsulent, Societal Impact & Sustainability I forbindelse med coronakrisen har  banken ændret kriterierne for programmet for at give medarbejdere mulighed for at hjælpe små nødlidende virksomheder eller naboer og familiemedlemmer, der måtte have brug for hjælp til for eksempel indkøb. 

“Jeg oplevede hurtigt en stigende interesse for at gøre en forskel, da corona ramte, og derfor åbnede vi vores retningslinjer op for at tilpasse os den situation, vi står i,” siger Nicoline Weih. 


Billede: Danske Bank medarbejdere sælger merchandise for Danske Hospitalsklovne på deres Time to Give-dag


Motiverede medarbejdere

Men selv om Danske Bank oplever stor interesse for frivilligt arbejde blandt bankens ansatte viser undersøgelsen fra Moos-Bjerge, at over halvdelen af alle medarbejdere, der deltager i programmet ikke tidligere har udført andet frivilligt arbejde, og 56 procent svarer i undersøgelsen, at de føler sig motiverede til at udføre mere frivilligt arbejde. 

Frivilligt arbejde gennem virksomheder, eller corporate volunteering, kan altså tilsyneladende mobilisere frivillige kræfter, der ellers ikke havde meldt sig som frivillige, siger Nicoline Weih. Og samtidig er der en gevinst for virksomheden selv, siger hun. 

”92 procent af de medarbejdere, der deltager i Time to Give, siger, at arbejdet var en god oplevelse, og de fleste vil anbefale det til en kollega. Og for 80 procent bidrager oplevelsen til en stolthed over at arbejde i Danske Bank, siger hun. 

Fakta om Time to Give 

  • Time to Give, Danske Banks program for frivilligt arbejde, blev startet i februar 2019.
  • Programmet giver alle medarbejdere i Danske Bank verden over en lønnet fridag dag om året til at udføre frivilligt arbejde.
  • Arbejdet kan være for en ngo, gennem Danske Banks partnerskaber eller ved, at medarbejderen selv finder et frivilligt arbejde.

Læs mere om frivilligt arbejde i Danske Bank