Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank indgår partnerskab med Ren Natur

Danske Bank har indgået et partnerskab med Ren Natur, der engagerer virksomheder, kommuner, foreninger og private ildsjæle til affaldsindsamling over hele Danmark. Samarbejdet er et led i vores ambition om at bidrage aktivt til de samfund, vi er en del af.

I 2020 forventes 8.000 frivillige at hjælpe til med at rydde op i naturen gennem Ren Natur, der siden 2018 samlet virksomheder, kommuner, foreninger og ildsjæle i en fælles indsats for en renere natur.

I 2019 bidrog flere medarbejdere i Danske Bank til Ren Natur gennem programmet Time to Give, som vi lancerede sidste år for at give medarbejdere – på tværs af landegrænser - mulighed for at bruge en arbejdsdag om året på frivilligt arbejde. Som noget nyt har banken nu indgået et partnerskab med Ren Natur.  


Mød et par frivillige, der bidrog sidste år 


4a5132d8-00090258-0aa1485f
Vi bidrager med tid og økonomisk støtte       
Samarbejdsaftalen giver stadig bankens medarbejdere mulighed for at bruge deres årlige dag til frivilligt arbejde på at gå ruter for Ren Natur, hvor de samler henkastet affald sammen med deres kollegaer. Derudover støtter vi økonomisk, og der er på den måde mulighed for, at partnerskabet kan medvirke til at finansiere de 3.000 kroner, som lokal foreninger tjener pr. rute, de gennemfører. 

Partnerskabet med Ren Natur har rigtig mange fordele. Det bidrager til en renere natur og støtter det lokale foreningsliv, som er en vigtig del af vores ambition om at bidrage positivt til de samfund, banken er del af. Dertil er det en oplagt mulighed for, at vores medarbejdere kan komme ud og lave noget frivilligt arbejde, hvilket også styrker sammenholdet i banken. 

Nicoline Weih

Ansvarlig for frivillighedsordningen Time to Give, Danske Bank

Affaldsindsamlinger i andre af koncernens markeder 
Flere medarbejdere i Norge, Sverige og Litauen har anvendt deres dag til frivilligt arbejde på at støtte lokale eller nationale affaldsindsamlingsinitiativer. For eksempel har Danske Bank i Norge deltaget i en del af festivalen Hold Norge Rent, som arbejder for at samle skrald fra kyster og hav, og medarbejdere i Litauen har brugt deres Time to Give-dag på det internationale initiativ River Cleanup. 

Mere om Ren Natur

Frivilligheds-og sponsorkonceptet Ren Natur blev etableret i 2019, hvor i alt 23 tons affald blev indsamlet af knap 6.000 frivillige langs 330 ruter i 30 danske kommuner. I 2020 udvides  konceptet  med flere deltagende kommuner og flere indsamlingsruter. 

Besøg www.rennatur.org


Mere om Time to Give

  • En del af vores strategi for samfundsansvar.
  • Alle medarbejdere får hvert år en arbejdsdag til frivilligt arbejde. 
  • Medarbejderne vælger selv, hvilket projekt de vil støtte, så længe det ikke har et politisk, religiøst eller diskriminerende sigte. 
  • 'Time to Give' er inspireret af de programmer og aktiviteter, der allerede findes mange steder i banken.

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar