Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank skal rådgive lydiværksættere i Sound Hub Denmark

Sound Hub Denmark, der er et innovativt udviklingsmiljø for virksomheder inden for lyd og akustik, har indgået en samarbejdsaftale med Danske Bank. Udover at bidrage med et sponsorat vil en vækstspecialist fra landets største bank blive tilknyttet Sound Hub Denmark til gavn for virksomhederne i miljøet.

Det Struer-baserede udviklingsmiljø Sound Hub Denmark har indgået et samarbejde med Danske Bank, der betyder, at de tilknyttede iværksættere og virksomheder får adgang til rådgivning fra bankens specialister i vækst.

Via Sound Hub Denmarks særlige lydunivers kan iværksættere, virksomheder og institutioner på tværs dele viden, kompetencer og unikke testfaciliteter, så der i sidste ende kan skabes vækst og job i innovative virksomheder inden for lyd og akustik. 


Billede: Heinrich Dalager, vækstrådgiver i Danske Bank og Peter Petersen, CEO i Sound Hub Denmark. 

Samarbejde understøtter visionen

For Danske Bank understøtter samarbejdet med Sound Hub Denmark bankens ønske om at gøre det lettere for nystartede virksomheder og vækstvirksomheder at accelerere deres ekspansion, nå deres ambitioner og bidrage positivt til samfundet.

"Sound Hub Denmarks specialiserede fokus på at hjælpe lydiværksættere matcher godt med vores fokus på at hjælpe iværksættermiljøet i Skandinavien, blandt andet ved at skabe relationer til rådgivere og investorer. Typisk har iværksættere i Sound Hub Denmark allerede fra start et internationalt udsyn, hvilket passer godt med vores evne til støtte virksomheder, der gerne vil ud i verden," udtaler Heinrich Dalager, vækstrådgiver i Danske Bank.


Sound Hub Denmarks specialiserede fokus på at hjælpe lydiværksættere matcher godt med vores fokus på at hjælpe iværksættermiljøet i Skandinavien, blandt andet ved at skabe relationer til rådgivere og investorer.

Heinrich Dalager

Vækstrådgiver, Danske Bank"Dette samarbejde betyder, at vi endnu bedre kan understøtte virksomhederne i Sound Hub Denmark. De fleste iværksættere får brug for investeringer, og med denne aftale får de nu adgang til Danske Banks internationale investornetværk og vækstrådgivere," bekræfter Peter Petersen, CEO i Sound Hub Denmark.

Samarbejdet mellem Sound Hub Denmark og Danske Bank blev indgået i februar lige inden Corona-udbruddet og varer foreløbig et år. 


Mere om Danske Bank Growth

  • Specialenhed i Danske Bank, der beskæftiger sig med vækstiværksættere i Skandinavien.
  • Består af mere end 50 medarbejdere.
  • Formålet er at hjælpe Skandinaviske start-ups og scale-ups med øget vækst. Midlerne er netværk, vækstprogrammer, viden og værktøjer, der har til formål at støtte op om start-up-miljøet og den enkelte start-up.