Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank indgår nyt samarbejde med svensk politi om hvidvaskbekæmpelse

I en fælles indsats med de største svensker banker har Danske Bank indgået nyt samarbejde med svensk politi kaldet Swedish Anti Money Laundering Initiative (SAMLIT).

I samarbejde med Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank har Danske Bank sammen med svensk politi lanceret initiativet SAMLIT, som er en forkortelse for Swedish Anti Money Laundering Initiative. Samarbejdet handler om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og initiativet starter som et pilotprojekt med planer om endelig etablering i 2021. 

Det er et meget vigtigt skridt i forhold til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Denne type kriminalitet er som en kamæleon, der hele tiden ændrer form og størrelse, så for os, betyder dette samarbejde øget effektivitet og proaktivitet. 

Johanne Nordberg

Landechef, Danske Bank”Det er et meget vigtigt skridt i forhold til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Denne type kriminalitet er som en kamæleon, der hele tiden ændrer form og størrelse, så for os, betyder dette samarbejde øget effektivitet og proaktivitet. Vi håber, at erfaringerne fra dette pilotprojekt vil resultere i endnu bedre muligheder for at udveksle information om mistænkelige aktiviteter på tværs af banker," siger Johanna Norberg, landechef for Danske Bank Sverige.

Udveksling af information
Hvidvaskloven giver politiet ret til at anmode banker om information. I dag sker udveksling af information bilateralt mellem politiet og den enkelte bank, men med SAMLIT bliver det muligt for politiet og de fem svenske banker at dele information mellem sig dem om metoder, mistænkelige transaktionsmønstre og nye typer af kriminalitet, som de i samarbejde har identificeret. 

Initiativet vil løbe som et pilotprojekt fra juni til november 2020 før samarbejdet forventes at implementeres officielt i 2021. Planen er, at SAMLIT med tiden skal inkludere flere banker.Vi deltager aktivt i brancheinitiativer på tværs af norden og Europa for, at vi som branche sammen kan blive mere effektive i forhold til at bekæmpe finansiel kriminalitet.

Satnam Lehal

Head of Financial Crime, Danske BankNordisk og europæisk samarbejde

Danske Bank arbejder tæt sammen med myndigheder og branchekolleger på tværs af norden og i Europa. F.eks. har et tæt samarbejde med Finans Danmark ført til 25 fælles anbefalinger for, hvordan den finansielle sektor og myndighederne kan forbedre deres indsats for at bekæmpe finansiel kriminalitet. På nordisk niveau udvikler Danske Bank i samarbejde med de fem største banker i Norden en fælles platform til håndtering og administration af KYC data.

Danske Bank er også repræsenteret i en europæisk AML-taskforce, ledet af den uafhængige tænketank 'Center for European Policy Studies' (CEPS), der udvikler anbefalinger til en forbedret regulatorisk ramme til bekæmpelsen af hvidvask.

"Globalt koster finansiel kriminalitet samfundet milliarder af dollars hvert år, og kriminelle bruger ofte komplekse set-ups, som kan være svære at identificere. Danske Bank har et stort fokus på dette ved at udnytte og optimere brugen af teknologi samt sikre, at vi har klare processer og ikke mindst et omfattende KYC-arbejde for at forhindre finansiel kriminalitet. Vi deltager aktivt i brancheinitiativer på tværs af norden og Europa for, at vi som branche sammen kan blive mere effektive i forhold til at bekæmpe finansiel kriminalitet," siger Satnam Lehal, Head of Financial Crime i Danske Bank.