Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nu får Danske Bank kunder adgang til flere ansvarlige fonde

Fremover bliver det endnu lettere for kunder i Danske Bank at investere deres opsparing i fonde med fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.

De kunder, der synes, det er vigtigt, at afkast og ansvarlighed går hånd i hånd, når de investerer deres opsparing, får fremover endnu flere interessante investeringsmuligheder i Danske Bank. 

I løbet af december bliver en lang række Danske Invest-fonde re-kategoriseret, så de fremover kan kalde sig enten ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål som kategoriseret under artikel 8 og 9 i EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. 

Derefter vil over 130 fonde på tværs af Danske Invests markeder være kategoriseret som ESG-fonde, mens 10 fonde vil være kategoriseret som fonde med et bæredygtigt investeringsmål. 

“Ansvarlighed og bæredygtighed er vigtige strategiske fokusområder for os i Danske Bank, og derfor er det rigtig positivt, at vi nu kan gå ud til vores investeringskunder med en lang række nye ESG-fonde og fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Det vurderer vi er i både investorernes og samfundets interesse,” siger Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank.


Vi arbejder hele tiden på at udvikle relevante investeringsprodukter med et fokus på bæredygtighed. Både for at efterkomme vores kunders efterspørgsel, men også for at være med til at støtte udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund.

Robert Mikkelstrup

Administrerende direktør, Danske InvestHvad betyder det for investorerne?
For Danske Invest er den nye re-kategorisering af fonde en vigtig milepæl i arbejdet med ansvarlige investeringer. Efter re-kategoriseringen vil omkring 95 pct. af alle Danske Invest-fonde være enten ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål.

”Vi arbejder hele tiden på at udvikle relevante investeringsprodukter med et fokus på bæredygtighed. Både for at efterkomme vores kunders efterspørgsel, men også for at være med til at støtte udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund,” fortæller Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest.

Kunder, der allerede har investeret i en af Danske Invest-fondene, der nu bliver re-kategoriseret, behøver ikke at foretage sig noget. I forhold til hidtil betyder ændringerne primært, at investorerne fremover vil få mere indsigt i arbejdet med ansvarlighed i de enkelte fonde.  

”Vi glæder os til at kunne kommunikere mere detaljeret om, hvordan vi gennem vores arbejde i de enkelte fonde integrerer og påvirker den bæredygtige udvikling,” siger Robert Mikkelstrup.

De to typer ansvarlige fonde
De to fondskategorier er nyttige pejlemærker for kunder, der vil investere i fonde med ansvarlighed i højsædet:


FONDE MED ET BÆREDYGTIGT INVESTERINGSMÅL (artikel 9) er fonde med en høj grad af fokus på at understøtte en bæredygtig udvikling. De investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til miljømæssige mål som f.eks. vedvarende energi, biodiversitet og reduktion af CO2, sociale mål som f.eks. gode arbejdsforhold eller social integration eller en kombination som f.eks. et bredt fokus på at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om Danske Invest-fondene med et bæredygtigt investeringsmål i fondslisten  – se efter det grønne blad, som symboliserer en fond med et bæredygtigt investeringsmål. 
ESG-FONDE (artikel 8) har ikke bæredygtige investeringer som deres mål, men kan stadig bidrage til at fremme en positiv udvikling i samfundet. Fondene fremmer miljømæssige (E) eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G) ved blandt andet at påvirke selskaberne, de investerer i, via aktivt ejerskab, og ved at fravælge selskaber, der ikke klarer sig godt inden for ESG-forhold. 

Se Danske Invest-fondene kategoriseret som ESG-fonde i fondslisten – se efter den grønne globus, som symboliserer en ESG-fond.