Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank aktiv medspiller for erhvervslivet under og efter lockdown

På 1-årsdagen for nedlukningen af Danmark har vi bedt lederteamet for erhvervskunder, Christin Tuxen og Niels Bang-Hansen, uddybe Danske Banks indsats for at holde erhvervslivet i gang under pandemien – og give deres bud på, om de tror på et opsving i 2021.
Hvordan har vi hjulpet vores erhvervskunder gennem pandemien?

”Generelt har vi søgt at være så fleksible som overhovedet muligt og i mange tilfælde hjulpet kunderne ud fra deres helt individuelle situation. Vi har bevilget store ekstraordinære kreditter til både store og små virksomheder, så det er betydelige beløb, vi har ydet til dansk erhvervsliv”, siger Niels Bang-Hansen. 

”Derudover har vi hjulpet via fx udskydelse af betalinger, fritagelse for negativ renter, bevilgede overtræk mv. Vi har været tæt på kunderne som aldrig før og holdt tusindvis af telefon-og online-møder, både proaktivt for nu lige at høre hvordan kunderne håndterede situationen og ved at rådgive og tage en strategisk finansiel dialog, fx om virksomheden skulle tilpasse sin forretningsmodel.”

Hvad har hjælpepakker og anden støtte til erhvervslivet betydet for banken?
”Statens hjælpemidler har været nødvendige og omfattende, fx de flere hundrede mia. kr., erhvervslivet har kunnet modtage i form af udskudte skatter og moms. Det har vi klart kunnet se på vores udlån, der er dalet. Men det bytter vi meget gerne for de mange sunde virksomheder og arbejdspladser, der kommer ud på den anden side til glæde for hele Danmark”, siger Niels Bang-Hansen.


Vi skal sammen med vores kunder vurdere de langsigtede konsekvenser af Corona, herunder ikke mindst hvordan forbrugernes adfærd og virksomhedernes forsyningskæder kan være ændret permanent.

Christin Tuxen

Direktør, Erhvervskunder i Danmark, Danske BankHvilke udfordringer ser I for erhvervslivet i 2021?
”Der er især to ting, erhvervslivet skal tilpasse sig. Den ene er kunderne og deres adfærd. Vi har set kvantespring i brugen af digitale løsninger og ændrede transportmønstre, som formentlig vil hænge ved i et vist omfang”, siger Christin Tuxen.

"Den anden ting er, hvordan politikerne - nationalt og globalt - vil stimulere væksten. Et godt bud er, at det skal ske ved at genopbygge økonomien med fokus på bæredygtighed. Begge ting skal vi sammen med dansk erhvervsliv tilpasse os og støtte op om.”

Bruger kunderne banken på en anden måde nu – og i fremtiden?
”Corona har absolut sat turbo på vores digitale mødeaktivitet. På den korte bane vil vi nok se et opsparet behov for fysiske møder, men på den lange bane skal vi udnytte vores erfaringer til at afgøre, om et digitalt møde er mere effektivt. Mange spørgsmål kan med fordel både for kunden og os klares digitalt, men relationer og forretning bygges stadig bedst ved et fysisk møde”, siger Christin Tuxen.

Set fra jeres perspektiv – hvordan ser 2021 så ud?
”Den forlængede nedlukning og hjælpepakkerne gør det sværere for os at vurdere den situation, vores virksomhedskunder står i, fordi forbrugsmønstrene ser anderledes ud, og fordi mange er kunstigt pustet op af likviditet”, siger Niels Bang-Hansen. 

”Antallet af konkurser stiger så småt, men fra et lavt niveau, og vi er ret optimistiske for dansk økonomi, ikke mindst fordi vaccineudrulningen forløber relativt effektivt. Situationen på vores eksportmarkeder er selvfølgelig fortsat afgørende for mange virksomheder, men også her er der bedring at spore.”

”Vi tror på, at erhvervslivet kommer stærkt tilbage, og vi er klar til at vokse sammen med dem. 2021 bliver et comeback-år - vi har kapitalen og kredit-appetitten til det”, siger han.

På den lange bane gælder det om at forholde sig til, om ens branche er forandret for altid, og hvordan ens forretningsplan passer ind i den nye virkelighed, f.eks. hvad angår digitalisering og bæredygtighed.

Niels Bang-Hansen

Direktør, Erhvervskunder i Danmark, Danske BankHvad vil I råde virksomhederne til – på den korte og den lange bane?

”Som virksomhed bør man skelne mellem nedlukningen, der en ekstraordinær situation, og den virkelighed, der venter på den anden side. På den korte bane skal man sørge for at have styr på sin likviditet og få et overblik over sin gæld - specielt til det offentlige. Hvornår og hvordan skal man få den tilbagebetalt?”, siger Christin Tuxen.

"På den lange bane gælder det fx om at få taget et kritisk syn på sin egen virksomhed i forhold til digitaliseringen: Skal der ske justeringer og eventuelt investeringer? Derudover forventer rigtigt mange, at bæredygtighed bliver et stigende krav for kunder, politikere og samarbejdspartnere generelt. 
Derfor er det en god idé at få set på sine ESG-risici og vurderet, hvordan bæredygtighed passer ind i ens forretningsplan, så man står godt rustet og er klar til forretningsmæssige muligheder, som genopbygningen efter krisen helt sikkert vil åbne for,” siger hun.

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu